Undervisningsopplegg i Geofag1 (Island og Bergen)

tirsdag 8 januar 2013, kl. 13:47 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | Legg igjen en kommentar

Jeg har fått flere treff på bloggen de siste dagene fra folk som søker etter informasjon om feltarbeid i geofag, og da kom jeg plutselig på at jeg har laget to undervisningsopplegg i forbindelse med et studium jeg tok våren 2011 ved Universitetet i Nordland: «Miljøendringer i sub-polare strøk». Disse må gjerne brukes av andre. Det ene kan gjennomføres alle steder, det andre er forslag til feltarbeid i Bergen.

Island, satellittbilder og GIS

Skredfare i Bergen

Google nettsteder som verktøy for feltrapport

søndag 15 mai 2011, kl. 18:40 | Publisert i Digital skole, Feltarbeid, Konferanser og kurs, Web2.0 | 2 kommentarer

Ved siden av å undervise i Matematikk R1 og Geofag 1; være realfagskoordinator og superbruker på skolen; og være geonettverkskoordinator på Naturfagsenteret, er jeg for tiden student på Høgskolen i Bodø Universitetet i Nordland – jeg tar et kurs som heter «Miljøendringer i sub-polare områder». Kurset er nettbasert og inkluderer utover det en ukes feltarbeid på Island 🙂  (dere kan jo gjette hva som trakk mest…)

Fordelen med å ta dette kurset er at jeg får testet ut hvordan det er å være elev og skulle levere inn en feltrapport på den måten som jeg ønsker at mine egne elever skal jobbe. Jeg har ikke brukt Google nettsteder tidligere, og fikk mine to gruppemedlemmer til å være med på å teste ut dette som presentasjonsverktøy.

Rapporten ble levert tidligere denne uken og ligger åpent for innsyn: https://sites.google.com/site/feltrapportna131lgruppe8v2011/

Hvis noen har kommentarer til det vi har gjort, så kan dere komme med de her på bloggen min.

Jeg har jo tidligere brukt Wikispaces med elever, og der er mange likhetstrekk mellom de to tjenestene. Noen forskjeller er der dog.

Fordeler med Google nettsteder i forhold til Wikispaces

 • Koblet til Google-kontoen
  -> Google dokumenter
  -> Google kart
  -> YouTube
  -> Picasa
 • Enklere å endre layout enn i Wikispaces
 • HTML-koding i stedet for CSS (fordel for meg iallfall, og det er lettere å hjelpe elevene – for meg)

Ulemper med Google nettsteder i forhold til Wikispaces

 • Du kan ikke låse enkelte sider – de som har redigeringsrettigheter på nettstedet kan redigere alt
 • Kommentarfelt bare åpent for dem med redigeringsmuligheter (vanskeligere med respons fra andre)
 • Ingen (enkel) oversikt over antall sider en bruker (elev) har redigert eller kommentert

Har du testet Google nettsteder, Wikispaces eller andre tjenester for elevarbeid? Hvilke erfaringer har du?

Fin dag på sjøen med geofagelever

onsdag 26 august 2009, kl. 16:46 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | 2 kommentarer
Stikkord: , ,

Da var feltdelen av arbeidet gjennomført med årets Geofag 2-elever. Vi har hatt en strålende flott dag på sjøen med FF Hans Brattstrøm. Vi fikk gjennomført et CTD-snitt m/strømmålinger over Hjeltefjorden, fra Ramsøy og over til Ågotnes, samt en stasjon i Vågen, like ved skolen vår.

En første kikk på dataene mens vi fortsatt var om bord på båten viser at vi ser den første delen av høstprofilet i temperaturen i fjordsystemene utenfor. Nå gjelder det å koble disse dataene til det været vi har hatt de siste ukene. Her ligger det grunnlag for mange gode diskusjoner rundt resultatene 😀

Jeg tror elevene også koste seg, vi har i alle fall vært veldig heldige med været! 2-5 m/s vind, og delvis skyet og 18-19 grader i luften. Det kan nesten ikke bli bedre!

Bildene under er bilder som jeg har tatt i dag, jeg har prøvd å holde elever og mannskap unna bilder som havner i bloggen min.

Våre to hovedinstrumenter - en CTD og en Seaguard (strømmåler). Foto: Elisabeth Engum

Hjeltefjorden i nydelig augustvær Foto: Elisabeth Engum

Herlig innseiling i Vågen Foto: Elisabeth Engum

Forberede tokt

tirsdag 25 august 2009, kl. 18:22 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | 3 kommentarer
Stikkord: , ,

Kart over området

I morgen – onsdag 26.august 2009 – skal Geofag 2-elevene fra Bjørgvin på tokt med F/F Hans Brattstrøm i forbindelse med EU-prosjektet CarboSchools. I år har jeg valgt å fokusere studieområdet litt nærmere skolen enn vi gjorde i fjor. Siden jeg ikke er så opptatt av biologi, så dropper jeg bunnskrapen og planktoninnsamlingen, og vil heller fokusere mer på temaene som er interessante i forhold til geofag – karbonkretsløpet med opptak/utslipp av CO2 i sjøen, samt havstrømmer og værvarsling.

Vi kommer til å gjennomføre en målestasjon i Vågen (sentrum), like ved skolen. Vågen blir derfor vår geotop i Geofag. Her er tanken at vi kan samle inn dataverdier fra kaien i løpet av året i tillegg til de dataene vi samler inn fra båt. Vi vil derfor – forhåpentligvis – få et nærere forhold til geotopen enn om den er i eksempelvis Korsfjorden.

Planen for i morgen er tredelt, minst: 1) Elevene er nødt til å ha et fokus på sikkerhet ved forskningsarbeid om bord på et forskningsfartøy; 2) Elevene skal lære seg å kjenne flere nye måleinstrumenter og kunne bruke disse – det er spesielt en CTD (=Conductivity Temperature Depth) som måler salinitet og temperatur med dypet, og en strømmåler; 3) Elevene skal også trene seg på å gjøre litt værobservasjoner, siden vi skal ha mye om værvarsling senere i år. I tillegg skal vi ta noen vannprøver som elevene skal analysere på ene laboratoriet på Universitetet i Bergen – dette blir vannkjemi – utregning av alkalinitet og dermed total uorganisk karbon i vannprøven. Disse verdiene skal elevene bruke til å gjøre beregninger på fluks av CO2. Etter toktet vil vi forsøke å bruke profilene av temperatur og salinitet langs et snitt over Hjeltefjorden til å si noe om tetthetsgenererte havstrømmer, og en diskusjon på om havstrømmene i Herdlefjorden er tetthetsstyrt, eller om tidevann og vind har minst like mye å si for målt strøm.

Jeg gleder meg til å dra i felt med elever i morgen. Jeg føler meg privilegert som lærer som med god grunn kan ta med elever på denne typen aktiviteter. Og så håper vi jo at det kan være med på å rekruttere flere realfagsstudenter i fremtiden J

Skolestart – gode intensjoner og tekniske problemer – men mest kjekt!

mandag 24 august 2009, kl. 18:21 | Publisert i Digital skole, Feltarbeid, Geofag, Konferanser og kurs, Matematikk | Legg igjen en kommentar

Da var vi ferdige med første uken tilbake på jobb, og vel så det. Og atter en gang har vi prøvd oss på en ny type skolestart enn tidligere. Mandag og tirsdag var det planleggingsdager for lærerne, og jeg synes faktisk at vi i år hadde flere fornuftige møter enn mange andre år, selv om det fortsatt er en del informasjon som kunne vært bedre (mer av noe, mindre av noe annet), så tror jeg vi er på rett vei.

Onsdag var det første møte med elevene. For min del handlet det om å treffe de nye Vg1-elevene som jeg skal være kontaktlærer for i år. Alltid like spennende og kjekt å treffe nye førsteklassinger!

Den første dagen blir primært brukt til å sjekke klasselister, gi ut generell informasjon, forklare kodene på timeplanen (den er nemlig ikke like lett å forstå for alle første gang man ser den…), dele ut PC-kontrakter etc etc.

Torsdag og fredag hadde vi satt opp flere skolestartkurs for alle elevene. Alle elevene skulle ha kurs i mappestruktur og fillagring, samt skolens nettverk. Alle førsteklassingene og halvparten av andreklassingene hadde et mini-innføringskurs i Word 2007, den andre halvparten av andreklassingene og alle tredjeklassingene hadde kurs i informasjonskompetanse. I tillegg fikk Vg2 og Vg3 elevene delt ut sine bærbare PC’er og Vg1’elevene bibliotekskort. Selv gjennomførte jeg 10kurstimer disse to dagene, parallelt med å bli kjent med min nye Vg1klasse, og ha et par startsamtaler. Jeg er veldig glad for at vi er to kontaktlærere i samme Vg1klasse, hvis ikke hadde dette vært umulig å få til. Men jeg må si at det ble et par travle dager likevel, jeg løp mye mellom de ulike klasserommene.

Siden Vg1elevene ikke fikk utdelt PC’er de første dagene, pga PC-kontrakter som må signeres av foresatte først, skulle de ha sine kurs på datarommet. Datarommet vårt er i løpet av sommeren flyttet fra et rom, som nå er blitt auditorium, til et annet rom. Dette andre rommet har visstnok vært datarom også tidligere, men ikke med 27 stasjonære maskiner på nettet. Så hva skjer? Midt i ene kurset mitt, så ryker sikringen til klasserommet. Tilkaller driftsleder, og får senere vite at det var akkurat det som skjedde, det røk av sikringen, den hadde nemlig smeltet! Det praktiske IKT-kurset ble meget kjapt omgjort til et teoretisk kurs i stedet for. Men med god hjelp av flotte og interesserte elever, samt to kontaktlærere i rommet, så tror jeg elevene likevel fikk glede av kurset.

Men jeg kan garantere at jeg var utladet fredag ettermiddag… På en god måte. Det er godt å være på jobb igjen 🙂

I dag var møter med programfagselever. Vg1elevene mine skal jeg ha i naturfag, mens jeg i tillegg skal ha Matematikk S1 og Geofag 2 i år. Vi har to parallelle S1-grupper i år (også), og vi tenker at det kan være en fordel å samle de elevene som har 1T fra i fjor i en gruppe, og de med 1P i den andre. Sånn bortsett fra at det ikke er en jevn fordeling av P og T elever totalt, så vi får se hvordan vi gjør den endelig inndelingen. En liten kartlegging senere i uken vil være av betydning.

I Geofag 2 har jeg i år både Vg2 og Vg3 elever, 11 elever som hadde Geofag 1 i fjor, og fem elever som ikke har geofag fra før. Og her starter vi rett på – førstkommende onsdag skal vi på tokt med F/F Hans Brattstrøm! Vi hadde derfor besøk av Eva Falck fra UiB, vår kontaktperson tilknyttet CarboSchools, der hun informerte elevene litt om prosjektet, litt bakgrunnsteori og litt om aktiviteten på Geofysisk Institutt (der både jeg og Eva har studert). Jeg skal prøve å skrive et litt mer utførlig blogginnlegg om dette toktet enn jeg klarte i fjor, jeg leste gjennom fjorårets innlegg, og det var det nok ikke mye hjelp i for de elevene som har kommet innom den siden ved å søke på tokt med FF Hans Brattstrøm…

Nytt av i år er at vi også skal få med oss personer fra Aanderaa Instruments, slik at vi i tillegg til å kjøre CTD også får testet å bruke en Seaguard – en strømmåler, og forhåpentligvis får data fra disse som vi kan bruke i rapporten etterpå. I geofag er jo havstrømmer et av læreplanmålene.

Så får vi bare håpe at det ikke blir like mye vind og vann som jeg opplevde i byfjellene sist torsdag – men det er en helt annen historie 😉

Illustrasjonsfoto: “test” lagt ut på FlickCC av foreversouls

Feltarbeid – geotop – Byfjorden!

onsdag 18 mars 2009, kl. 19:23 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | Legg igjen en kommentar
Stikkord:

Da var det endelig tid for et blogginnlegg om geofag igjen 😀

Onsdag 11.mars var det tid for dag 2 på sjøen med F/F Hans Brattstrøm med Geofag 2-elevene mine. Denne dagen stod helt og holdent i «Geofysens navn» – temaene var Meteorologi og Oseanografi. På høsttoktet kjørte vi både CTD, gjorde O2 og CO2 målinger samt planktonhov og bunnskrape. Altså en del kjemi og biologi. På dette vårtoktet utelot vi kjemien og biologien og fokuserte på fysikken. Vi satte opp tre snitt rundt Askøy der vi kjørte CTD-stasjoner. På Brattstrøm har de mini-CTD, som betyr at vi ikke kan studere dataene når vi er ute på sjøen.

Fordelen med å ha elevene med ut på sjøen en hel dag, spesielt når været er bra :-), er at jeg kan gjennomføre undervisning med 3 og 3 elever i slengen. Og det er veldig nyttig når man ønsker å lære elevene opp i geostrofisk strøm i havet, repetere geostrofisk vind fra Geofag 1, studere satellittbilder, radarplott, meteorologiske observasjoner, tolke analysekart, prognosekart… Mens jeg underviste, gjennomførte elevene CTD-målingene og værobservasjonene – skydekket, skytyper, sikt, vind, temperatur.

Denne uken har nemlig elevene mine værvarslingsuken sin. Et omfattende kompetansemål i læreplanen, jeg er utrolig spent på hva de får ut av det etter forarbeidet vi gjorde ukene før.

Men nå må jeg avslutte blogginnlegget – jeg må løpe til storbandøving.

Tudelu!

Formidling til kollegaer

onsdag 8 oktober 2008, kl. 11:21 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | 4 kommentarer
Stikkord: , ,

Tema for dagens fellesmøte (som vi har hver onsdag morgen) var «Presentasjon av de ulike prosjekter vi har gående på skolen». Nå var det tid for at alle kollegaer skal få se hva vi driver med på de ulike avdelingene.

Jeg fikk selvfølgelig ansvar for å fortelle om mine prosjekt. Og når jeg satte meg for å tenke på hvilke hvilke prosjekt jeg holder på med, så ble det jo faktisk hele 4 (++)! I skrivende stund sitter Geofag1-elevene mine med prøve, og jeg sitter prøvevakt, så da kan jeg jo fortelle dere der ute det som jeg nettopp har fortalt mine kollegaer.

Prosjekt 1: CarboSchools

CarboSchools er et EU-prosjekt som ble startet i 2004 av CarboEurope og CarboOcean, to store forskningsprosjekt som forsker på karbonkretsløpet. Prosjektet har fått midler ut 2010 fra EU-programmet «Science in Society». Fra 2008 er pgså EU-prosjektet EPOCA, som studerer forsuring av havet, bidragsyter.

Den norske greinen av CarboSchools har et fokus på havet – gjennom UiB – «det marine universitetet». Jeg er jo selv utdannet fysisk oseanograf fra Geofysisk Insitutt på UiB, og har derfor masse kontakter der enda. Flere av vennene mine jobber jo der 🙂 Jeg fikk derfor vite om CarboSchoolsprosjektet av Ingunn Skjelvan, som er kjemisk oseanograf ved GFI. Hun og Eva Falck er koordinatorene på prosjektet ved UiB. I 2006 startet de et samarbeid med Bergen Katedralskole, og en biologilærer der. I år har Bjørgvin kommet med med mitt geofag, og Danielsen med det andre nye faget Tekologi- og Forskningslære. Tre skoler, med ulikt faglig fokus altså 🙂

Praktisk betydning av å være med i prosjektet:

 • elevene (og jeg 🙂 ) får være med på dagstokt med UiB’s ene forskningsfartøy – F/F Hans Brattstrøm
 • elevene får komme på UiB og gjennomføre vannanalyser med utstyr som vi ikke har råd til på skolen
 • elevene får en smakebit på hvordan det er å være marin forsker
 • jeg får en «gratis» geotop i Geofag 2
 • muligheter til utveksling med skoler i utlandet (men usikker på hvordan dette vil være med det nye «Gratisprinsippet» – jeg må sette internasjonal koordinator på den saken)
 • potensiale for kontakt mellom elever på ulike skoler i Bergen – håper vi får til en elev-workshop der elevene deler de ulike resultatene man har fått med elevene fra de andre skolene

For min del kommer prosjektet til å pågå ut neste skoleår, det betyr at neste års Geofag2-elever også vil få dette tilbudet. Neste år skal det også være en stor offisiell avslutning av prosjektet. Hva det vil innebære for meg og elevene vites enda ikke. Den som venter får se

Prosjekt 2: GIS i skolen

August 2007 startet et pilotprosjekt kalt «GIS i skolen» opp. Dette kom i gang i forbindelse med at Kunnskapsløftets nye læreplan i geografi inneholder GIS. De fleste geografilærere har ikke kjennskap til GIS i utgangspunktet, og målet er at en liten pilotgruppe skal lage undervisningsopplegg som andre kan dra nytte av seinere. Grunnen til at jeg ble med i denne pilotgruppen er at jeg hadde sendt en rekke mail med forespørsler om GIS-programvare til bruk i Geofag. Slik jeg tolker kompetansemålene i Geofaglig verktøykasse – Geofag1 – skal elevene i Geofag kunne bruke GIS (og det forutsetter jo egentlig at de har vært borti det i geografifaget på Vg1).

Personlig fikk jeg ikke gjort mye i dette prosjektet i forrige skoleår, som skyldes

 • elevene mine på Vg2 hadde ikke bærbare PC’er – gratisprogramvaren som ligger ute på nettet er IKKE i .msi-format, altså vanskelig for en systemansvarlig å legge ut på maskinene på datarommet via nettverket = fikk aldri gjort noe GIS med elevene i hele forrige skoleår
 • det hjalp ikke med sykkelulykken som jeg hadde i oktober i fjor…

Men i år :-):

 • elevene på Vg2 har bærbare PC’er – de kan selv legge inn programvare
 • (problem: flere av elevenes PC’er er på «reparasjon» hos IKT-gutta – det tar dessverre veldig lang tid….)
 • elevene mine på Vg3 har to timer i uken på et datarom – der det er lagt inn den GIS-programvaren jeg ønsker å bruke! jeg ga fra meg en liste før sommeren over det jeg trengte, og jammen var det installert da jeg kom på jobb i august!

Delmålet mitt:

 • bruke GIS-dagen 19.november som et mål – innen da vil jeg ha brukt nok GIS til at elevene skal kunne ha en stand på skolen om bruk av GIS – i vårt prosjekt – ekskursjonen til Hallingskeid/Myrdal i midten av september
 • elevene brukte GPS på ekskursjonen, disse dataene skal brukes i GIS-verktøy i rapporten som skal utarbeides i etterkant – kanskje kan elevene også georeferere bildene de tok på turen slik at disse kan legges ut på GoogleEarth eller ArcGIS Explorer?

Etterhvert:

 • lære opp geografilærerne her på huset (og andre hvis de ønsker det – naturfag, historie…) til bruk av GIS – forhåpentligvis kan jeg si litt om hvilken programvare som egner seg best (jeg må bare sette meg inn i det selv først… – jeg sitter og lurer litt på om dette kanskje er noe jeg kunne brukt en e-koordinator til??)
 • lage undervisningsopplegg tilknyttet Geofag og GIS som jeg kan videreformidle til andre geofaglærere – via denne bloggen og et ITSL-prosjekt som jeg har startet med/for de andre geofaglærerne i fylket (Hordaland)

Prosjekt 3: Flerfaglig samarbeid

samarbeidsprosjektet mellom Geofag og Kroppsøving, som resulterte i ekskursjonen vi hadde fra Hallingskeid til Myrdal. Den har jeg beskrevet nærmere her inne på bloggen tidligere. Endelig fikk jeg vist hva vi gjorde til kollegaene mine, som kanskje ikke alltid helt har forstått hvorfor elevene mine skal ut av huset hele tiden… 😉

Prosjekt 4: Værstasjonen

Forrige skoleår fikk jeg kjøpt inn en Davis værstasjon til skolen, for bruk i Geofag 1 og 2. Men så var det denne berømmelige sykkelulykken min igjen da, som satte litt stopper for denne jobben (jeg var ikke særlig lysten til å bevege meg ut på et tak for å sette opp denne, eller tenke på hvordan jeg skulle få tillatelse til å få dette til). Men nå er alt så meget bedre, som det heter så fint, og jeg har fått med meg driftslederen på saken. Han har snakket med vaktmesteren på huset vegg i vegg (de har en takterrasse som kan brukes for å komme til taket på vår skole – det er nemlig et skråtak…), og vi har vært på befaring. Driftleder skal bestille festeanordninger til det hele, og så skal opp og ut.

Deretter kommer jobben med å få denne til å snakke sammen med den trådløse konsollen og datamaskinen og det ene med det hitt. Ønsket mitt er uansett at vi kanskje kan få til et samarbeid mellom Geofag og Informasjonsteknologi, at elevene kan jobbe sammen mot å få en hjemmeside der våre værdata kommer ut. Mine elever (med min veiledning) sier noe om hvordan vi ønsker dataene visualisert, og IT-elevene, med veiledning fra Øyvind eller Frode, setter opp hjemmesiden. For meg ser det ut som en vinn-vinn-situasjon. På toppen av det hele må jo dette kunne brukes i 1P-matematikk, når de skal se på grafiske fremstillinger. Det må være mer interessant å se på de dataene som er samlet inn på egen skole enn tall i en lærebok, ikke sant?

Andre småprosjekt, som jeg nevnte for kollegaene i en meget kjapp avslutning (de hadde ikke satt av nok tid til meg…..)

 • bloggen min (som du nå leser! hehe)
 • Wiki-siden i Geofag1
 • presentasjon på karrierekvelden på GFI for geofysikkstudentene (det kommer i eget innlegg her inne)
 • elever som blir med meg på seminar om Vær og klima, fra kl1630 til 1830, i sin fritid, fordi de synes det er spennende

Og konklusjonen til alle prosjektene mine?

Forhåpentligvis:

 1. bedre undervisning
 2. mer motiverte elever
 3. god reklame for Bjørgvin
 4. flere geofysikere ut i skolen
 5. flere elever som velger geofaglig utdanning etter vgs

Garantert

 • en lærer som koser seg i jobben 🙂

Tokt med F/F Hans Brattstrøm

mandag 29 september 2008, kl. 15:28 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , ,

Mandag 8.september hadde jeg med meg Geofag2-elevene min på dagstokt med F/F Hans Brattstrøm, en av UiB’s forskningsbåter. Dette var en del av EU-prosjektet CarboSchools som jeg er så heldig å få lov til å delta i. Sjekk gjerne ut prosjektets hjemmeside. Vi hadde et strålende vær, og elevene storkoste seg. Hovedtemaet for denne dagen var: Er fjordarmene utenfor Byfjordsystemet kilder eller sluk til atmosfærisk karbon?

Dette knyttes til disse læreplanmålene:

 • gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag
 • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop

Til våren skal vi ut på en tur til, og da er tanken at vi skal få et CTD-snitt over ene fjordarmen, for å se på geostrofisk strøm. Dette vil passe til:

 • gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet

Jeg kommer nærmere tilbake til dette prosjektet senere. Det er nemlig høstferie, jeg har ikke blogget på lenge og har altfor masse jeg må få ned 🙂

Endelig på tur! (Feltarbeid i geofag)

mandag 29 september 2008, kl. 15:13 | Publisert i Feltarbeid | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , ,

Geofag er jo et feltfag – vi må faktisk ut i felt for å kunne gjennomføre alle målene i læreplanen – noe som både er utfordrende og veldig kjekt!

Utfordringer ved feltarbeid i geofag:

 • hvor skal vi dra? – noen skoler har spennende felt rett utenfor skolens vegger, litt mer utfordrende for en skole midt i sentrum, med stort sett bygninger, brostein og asfalt rundt seg
 • hva ønsker jeg å fokusere på? – skal jeg forelese underveis, eller la elevene utforske selv?
 • når på året bør vi reise? – her er det mange hensyn å ta, snøen som kommer tidlig i fjellet, høstregnet som gjør feltarbeid mye mer krevende, jo tidligere på året vi reiser, dess mindre teori har elevene med seg
 • dagstur eller overnatting?
 • hva kan jeg forvente at elevene har av eget utstyr – soveposer, liggeunderlag, ryggsekk, sko?
 • hvor mye kan de bære med seg?

Jeg er fortsatt veldig fersk som lærer, og ser stadig vekk hvordan jeg kan gjøre ting bedre og annerledes «neste gang», det er godt jeg har maaange år igjen av lærerkarrieren min 🙂

Så – hvilke turer har jeg vært på i høst?

 • Geofag 1: 2 dagers ekskursjon langs Rallarvegen
 • Geofag 2: Dagstokt til Vatlestraumen og Korsfjorden med F/F Hans Brattstrøm

Toktet kommer jeg tilbake til i eget oppslag, det var en del av et EU-prosjekt som skolen er med på.

Ekskursjon med Geofag 1

Sitat fra beskrivelse på ITSL-prosjektet som Geofaglærerne i Hordaland har sammen

«Jeg hadde en super ekskursjon med elevene min 16.-17.september. Jeg tok toget til Hallingskeid tirsdag kl1028. Denne dagen var det fokus på geologisk tid, med grunnfjellet, fyllitten og skyvedekket. Vi satte opp en lavvocamp mellom Grøndalsvatnet og Klevavatnet på ettermiddagen. Siste del av dagslyset ble brukt til å jobbe med GPS’en opp mot kartet. Etter dette fyrte vi opp bål og hadde det sosialt.

Dag to, etter en natt med minusgrader, var det fortsatt fokus på geologisk tid. Men fra enden av Klevavatnet, der de fine Rundsvaene er, ba jeg elevene endre litt fokus til landformer som skyldes vann og is. Dette kommer jeg til litt senere i undervisningen, men de har hatt en god del i geografien, sånn at de godt kan friske opp igjen dette.

Kurset med Inge Aarseth i sommer kom godt med som forberedelse til denne ekskursjonen, samt en dagstur i sommer på egenhånd. Da kunne jeg legge inn GPS-punkter på alle elevGPS’ene slik at de også fikk i oppgave å navigere seg til ulike punkt, der jeg på forhånd visste at her var det noe interessant å se.

Dag to ble en mye lengre dagsmarsj – over 14 km. Dette ble en lang tur for enkelte av elevene, spesielt med tanke på at de bar lavvoer, stormkjøkken, soveposer, liggeunderlag, og etterhvert litt stein og sand 🙂 Men litt trening har de bare godt av, ikke sant?

En ekskursjon som jeg kan anbefale flere å ta, men det bør nok skje før høstferien pga fare for snø, og hvor lenge man har solen.

Gleder meg til tur også til neste år!»

Hvilke læreplanmål er ekskursjonen knyttet til?

 • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
 • observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene
 • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
 • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy
 • gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område

I tillegg får elevene med seg en bekreftelse på hva de har vært med på, som de kan vise kroppsøvingslæreren. I kroppsøving har de nemlig friluftsliv som et av hovedkompetansemålene:

 • planleggje, gjennomføre og vurdere opphald i naturen, og gjere greie for korleis mat, utstyr og klede kan verke inn på opplevinga av naturen (Vg2)
 • planleggje, gjennomføre og vurdere turopplegg med kart og kompass som hjelpemiddel (Vg3)

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.