Google nettsteder som verktøy for feltrapport

søndag 15 mai 2011, kl. 18:40 | Publisert i Digital skole, Feltarbeid, Konferanser og kurs, Web2.0 | 2 kommentarer

Ved siden av å undervise i Matematikk R1 og Geofag 1; være realfagskoordinator og superbruker på skolen; og være geonettverkskoordinator på Naturfagsenteret, er jeg for tiden student på Høgskolen i Bodø Universitetet i Nordland – jeg tar et kurs som heter «Miljøendringer i sub-polare områder». Kurset er nettbasert og inkluderer utover det en ukes feltarbeid på Island 🙂  (dere kan jo gjette hva som trakk mest…)

Fordelen med å ta dette kurset er at jeg får testet ut hvordan det er å være elev og skulle levere inn en feltrapport på den måten som jeg ønsker at mine egne elever skal jobbe. Jeg har ikke brukt Google nettsteder tidligere, og fikk mine to gruppemedlemmer til å være med på å teste ut dette som presentasjonsverktøy.

Rapporten ble levert tidligere denne uken og ligger åpent for innsyn: https://sites.google.com/site/feltrapportna131lgruppe8v2011/

Hvis noen har kommentarer til det vi har gjort, så kan dere komme med de her på bloggen min.

Jeg har jo tidligere brukt Wikispaces med elever, og der er mange likhetstrekk mellom de to tjenestene. Noen forskjeller er der dog.

Fordeler med Google nettsteder i forhold til Wikispaces

 • Koblet til Google-kontoen
  -> Google dokumenter
  -> Google kart
  -> YouTube
  -> Picasa
 • Enklere å endre layout enn i Wikispaces
 • HTML-koding i stedet for CSS (fordel for meg iallfall, og det er lettere å hjelpe elevene – for meg)

Ulemper med Google nettsteder i forhold til Wikispaces

 • Du kan ikke låse enkelte sider – de som har redigeringsrettigheter på nettstedet kan redigere alt
 • Kommentarfelt bare åpent for dem med redigeringsmuligheter (vanskeligere med respons fra andre)
 • Ingen (enkel) oversikt over antall sider en bruker (elev) har redigert eller kommentert

Har du testet Google nettsteder, Wikispaces eller andre tjenester for elevarbeid? Hvilke erfaringer har du?

Samling for koordinatorer i geonettverkene

tirsdag 15 desember 2009, kl. 15:47 | Publisert i Geofag, Konferanser og kurs, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , ,

Presentasjon holdt i Trondheim – blogginnlegg ferdigstilles senere:

Skolestart – gode intensjoner og tekniske problemer – men mest kjekt!

mandag 24 august 2009, kl. 18:21 | Publisert i Digital skole, Feltarbeid, Geofag, Konferanser og kurs, Matematikk | Legg igjen en kommentar

Da var vi ferdige med første uken tilbake på jobb, og vel så det. Og atter en gang har vi prøvd oss på en ny type skolestart enn tidligere. Mandag og tirsdag var det planleggingsdager for lærerne, og jeg synes faktisk at vi i år hadde flere fornuftige møter enn mange andre år, selv om det fortsatt er en del informasjon som kunne vært bedre (mer av noe, mindre av noe annet), så tror jeg vi er på rett vei.

Onsdag var det første møte med elevene. For min del handlet det om å treffe de nye Vg1-elevene som jeg skal være kontaktlærer for i år. Alltid like spennende og kjekt å treffe nye førsteklassinger!

Den første dagen blir primært brukt til å sjekke klasselister, gi ut generell informasjon, forklare kodene på timeplanen (den er nemlig ikke like lett å forstå for alle første gang man ser den…), dele ut PC-kontrakter etc etc.

Torsdag og fredag hadde vi satt opp flere skolestartkurs for alle elevene. Alle elevene skulle ha kurs i mappestruktur og fillagring, samt skolens nettverk. Alle førsteklassingene og halvparten av andreklassingene hadde et mini-innføringskurs i Word 2007, den andre halvparten av andreklassingene og alle tredjeklassingene hadde kurs i informasjonskompetanse. I tillegg fikk Vg2 og Vg3 elevene delt ut sine bærbare PC’er og Vg1’elevene bibliotekskort. Selv gjennomførte jeg 10kurstimer disse to dagene, parallelt med å bli kjent med min nye Vg1klasse, og ha et par startsamtaler. Jeg er veldig glad for at vi er to kontaktlærere i samme Vg1klasse, hvis ikke hadde dette vært umulig å få til. Men jeg må si at det ble et par travle dager likevel, jeg løp mye mellom de ulike klasserommene.

Siden Vg1elevene ikke fikk utdelt PC’er de første dagene, pga PC-kontrakter som må signeres av foresatte først, skulle de ha sine kurs på datarommet. Datarommet vårt er i løpet av sommeren flyttet fra et rom, som nå er blitt auditorium, til et annet rom. Dette andre rommet har visstnok vært datarom også tidligere, men ikke med 27 stasjonære maskiner på nettet. Så hva skjer? Midt i ene kurset mitt, så ryker sikringen til klasserommet. Tilkaller driftsleder, og får senere vite at det var akkurat det som skjedde, det røk av sikringen, den hadde nemlig smeltet! Det praktiske IKT-kurset ble meget kjapt omgjort til et teoretisk kurs i stedet for. Men med god hjelp av flotte og interesserte elever, samt to kontaktlærere i rommet, så tror jeg elevene likevel fikk glede av kurset.

Men jeg kan garantere at jeg var utladet fredag ettermiddag… På en god måte. Det er godt å være på jobb igjen 🙂

I dag var møter med programfagselever. Vg1elevene mine skal jeg ha i naturfag, mens jeg i tillegg skal ha Matematikk S1 og Geofag 2 i år. Vi har to parallelle S1-grupper i år (også), og vi tenker at det kan være en fordel å samle de elevene som har 1T fra i fjor i en gruppe, og de med 1P i den andre. Sånn bortsett fra at det ikke er en jevn fordeling av P og T elever totalt, så vi får se hvordan vi gjør den endelig inndelingen. En liten kartlegging senere i uken vil være av betydning.

I Geofag 2 har jeg i år både Vg2 og Vg3 elever, 11 elever som hadde Geofag 1 i fjor, og fem elever som ikke har geofag fra før. Og her starter vi rett på – førstkommende onsdag skal vi på tokt med F/F Hans Brattstrøm! Vi hadde derfor besøk av Eva Falck fra UiB, vår kontaktperson tilknyttet CarboSchools, der hun informerte elevene litt om prosjektet, litt bakgrunnsteori og litt om aktiviteten på Geofysisk Institutt (der både jeg og Eva har studert). Jeg skal prøve å skrive et litt mer utførlig blogginnlegg om dette toktet enn jeg klarte i fjor, jeg leste gjennom fjorårets innlegg, og det var det nok ikke mye hjelp i for de elevene som har kommet innom den siden ved å søke på tokt med FF Hans Brattstrøm…

Nytt av i år er at vi også skal få med oss personer fra Aanderaa Instruments, slik at vi i tillegg til å kjøre CTD også får testet å bruke en Seaguard – en strømmåler, og forhåpentligvis får data fra disse som vi kan bruke i rapporten etterpå. I geofag er jo havstrømmer et av læreplanmålene.

Så får vi bare håpe at det ikke blir like mye vind og vann som jeg opplevde i byfjellene sist torsdag – men det er en helt annen historie 😉

Illustrasjonsfoto: “test” lagt ut på FlickCC av foreversouls

Myk overgang tilbake til jobb

torsdag 13 august 2009, kl. 10:30 | Publisert i Digital skole, Konferanser og kurs | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , ,

Skoleårets arbeidsstart er i skoleruten satt til mandag 15.august17.august – «fortsatt ferie?». Nei, ikke helt. Mandag og tirsdag er det planleggingsdager, med fullt program, deriblant et «oppgraderingskurs» for alle lærere i Office-pakken. Vi har bestemt oss for å oppgradere til MS Office 2007. Da må det settes av litt tid til at lærerne får satt seg inn i de viktigste forskjellene mellom Office 2003 og Office 2007. Før sommeren sa jeg og en kollega oss villige til å lage og gjennomføre kurs for både lærere og elever i forbindelse med skolestart – lærere og elever vil få samme kurset i Office 2007. Elevene skal i tillegg få et krasjkurs i generell PC-bruk og et eget kurs i informasjonskompetanse. Disse kursene skal gjennomføres tirsdag (lærere), torsdag (elever) og fredag (elever) neste uke. Så da må man jobbe denne uken for å få kursene på plass J Ulempen: Må jobbe når mange av kollegaene fortsatt har ferie. Fordelen: Skrur på hodet litt igjen, uten å være nødt til å være på skolen klokken tidlig på morgenen – altså en myk overgang tilbake til jobb 😀

Hva har vi fokusert på i kursene?

Office 2007

 • Office-knappen! m/»Alternativer for Word/Excel…»
 • Lagring – formater (eks: .doc, .docx og .pdf)
 • Hurtigmeny

Word 2007

 • Skrifttyper og –størrelse, samt linjeavstand
 • Overskrifter – stiler og innholdsfortegnelse
 • Topp- og bunntekst; med navn, dato og sidetall
 • Bilder, bildetekst og figurliste
 • Tabeller og tabelliste
 • Kryssreferanser
 • Kilder, kildehenvisninger og referanseliste

Excel 2007

 • Celler, rader, kolonner
 • Enkle tabeller og diagrammer
 • Enkle formler / funksjoner

Annen bruk mener vi blir for fagspesifikt, og må derfor legges til de ulike avdelingene og faglærerne

Power Point 2007

 • Eksempler på en god presentasjon (få punkt, flere illustrasjoner, forsiktig med *blink* og *pang*)
 • Sette inn bilder, video, lyd
 • Notatfeltet – kan brukes til manus

Informasjonskompetanse

 • Ulike informasjonskilder (ikke bare internett)
 • Finne informasjon (kildesøk)
 • Vurdere informasjon (kildekritikk)
 • Bruke informasjon (kildehenvisninger og til dels nettvett)

Til denne delen vil vi bruke en del av det som NTNU har lagt ut: VIKO – Veien til informasjonskompetanse

Temaene er valgt ut fra diverse krav til skriftlig eksamen og hva vi mener er de viktigste formateringene som elever og lærere bør kunne. Kanskje har vi glemt noen? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om det er noe veldig viktig vi burde ha med som vi har glemt (kanskje har jeg her glemt noe av det vi har tenkt å ha med på kursene J).

Ellers skal kursene fungere mer som «work-shops». En veldig kort introduksjon fra oss, og deretter gi dem en oppgave som skal løses:

Du skal formatere (omforme) teksten til en lesbar artikkel. Under vil du også finne informasjon om den opprinnelige artikkelen. Artikkelen skal ha: 1) tittel; 2) undertittel; 3) (under)overskrifter; 4) to bilder med bildetekst; 5) referanser; 6) referanseliste; 7) figurliste; 8) topptekst; 9) bunntekst; 10) innholdsfortegnelse.

Topptekst og bunntekst skal totalt sett inneholde: 1) ditt navn; 2) dagens dato; 3) sidetall; 4) oppgavetittel

Bildene skal du finne på nettet. Her er det viktig at du har lov til å bruke bildene.

Uansett – sommerferien er på mange måter over. Og det «verste» av alt? Det er helt ok. Jeg har hatt en fantastisk sommer, misforstå meg rett, men jeg er jo glad i jobben min også, spent på nye elever og nye kollegaer, gleder meg til å treffe de kollegaene og elevene jeg allerede kjenner igjen. Jeg er klar for et nytt skoleår! (Nesten kvalmende, ikke sant? 😉 )

Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

CarboSchools – Citizenship

lørdag 13 juni 2009, kl. 16:40 | Publisert i Konferanser og kurs | Legg igjen en kommentar
Stikkord: ,

Another late blog post – this one in Norwegian…

Sally: How can I motivate a group of children to learn more about their CO2 emissions?

 • get them wondering first
 • measuring the hand held CO2 meter and walking around the school area, inside and outside
 • elevene er unge, og for de er det viktig å kunne måle noe de ikke kan se
 • produserer vi mer CO2 under en matematikkprøve enn ellers?

Elevene målte størrelsen på klasserommet, antall gutter og jenter samt vekten deres, dette ble brukt i matematikkundervisningen. Deretter ble sensoren plassert i klasserommet, gjennomsnittlige verdier hvert 10ende minutt.

To elever fikk i oppgave å notere alt som skjedde i klasserommet: npr gikk folk ut og inn, når ble dører åpnet og lukket, hvor mange vinduer var åpne, hvor lenge. Så de hadde masse og gode datamateriale.

Man hadde dermed et bakgrunnsmateriale.

Deretter inkluderte de planter i klasserommet for å se om det hjako.

Stearinlys brant for å simulere fossile brensler

Et akvarium med ferskvann ble plassert i rommet for å se endringen i pH ved svært høye CO2 verdier i klasserommet. Akvariet hadde også en luftpumpe for å lufte ut vannet, for å ha maksimal kontakt med luften, og dermed økningen i CO2.

Plantene påvirket verdier spesielt når det ikke var elever tilstede.

Med stearinlys økte CO2verdiene betydelig, både med og uten stearinlys (dette passer sammen med forskerspiren og hypotesetesting i Vg1 naturfag)

Plantene “spiser” opp CO2 raskere etter at stearinlysene er slukket

Grafene ble hengt opp på veggen, inndelt i 8 ulike timer. De elevene som hadde skrevet opp alt som hadde skjedd, lagde et sammendrag av hva som hadde skjedd i de aktuelle timene, og disse ble knyttet til grafene, slik at elevene som ikke hadde gjort dette kunne lese av teksten og knytte dette til grafene.

CarboSchools Library

lørdag 13 juni 2009, kl. 16:01 | Publisert i Konferanser og kurs | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , ,

clip_image002It’s been a while since the last blog post about the meeting in Pistoia. On the second day we had a parallel session – I was chair person for the teachers – “Teachers’ view on CarboSchools Library: What materials do we need to teach Carbo-Topics? What materials do expect to get from CarboSchools = find in the CarboSchools library?”

Here is the results from our discussion (which were sent to the CS organizers)

Experiments

 • Must have a quality check of all the resources that is put out, if we teachers know that it is checked, it might be easier to send away our ideas / experiments / projects
 • Hands-on experiments
 • Include documentation of “how to”
 • Yesterday’s presentations
 • Include background information for teachers these could be links to external pages (remember to include date and time for the link when it was added – Google Cache)

Teaching resources

 • Access to new research results, hopefully together with ideas to activities connected to the new research
 • Quality check
 • Ideas for projects that can be used “in the classroom” / with students
 • Animations

Instruments

 • “Instrument” library w/tutorials – list over instruments that can be borrowed at the research institutes
 • Reviews of different instruments – recommendations of good instruments, also about experiences that was not so good

Organization

 • The content must be organized
 • Main topics / categories – links to the main topics where the experiments are found
 • Search engine (if the content grows)
 • Discussion forum for teachers and students
 • Possibility to find partner schools / teachers – contact information to CS teachers and teachers who uses CS library and are interested in collaboration with other teachers who are doing CS experiments / projects
 • Section that includes final results from / with students (videos, animations, reports etc) – can be in native language, but should include an abstract in English

Where do we usually find them?

 • SchoolCO2Web
 • Wikipedia
 • Google
 • Encyclopaedias
 • Local universities (reports, booklets, scientists)
 • Local research institutes
 • Booklets from CS
 • Country websites about climate
 • Online journals
 • Online teachers’ resources
 • Newspapers
 • Conferences

CarboSchools: General CO2 chemistry (Sharing Experiments cont.)

søndag 3 mai 2009, kl. 23:47 | Publisert i Konferanser og kurs | 1 kommentar
Stikkord: , , ,

Mariana Pirillo (Italy): Demonstration of different chemical reactions which produce CO2

Mariana starts by telling us that the teaching in the Italian schools are quite different from what I’m used to. All the lessons are based as lectures, with no room for the students to work with exercises, tasks, experiments, collaborative work etc in the school. This is something the students are supposed to do after school (more like our universities). This means that it can be hard to find enough time to do these hands-on experiments.

But she has found her way – and her recipe for getting the students involved is:

 1. Ask a question (or two) – “Why are we interested in CO2?”
 2. Get the students to do some background research
 3. Then get them to make a hypothesis before doing the experiment
 4. Testing of the hypothesis by hands-on experiments
 5. Communicate your results

Experiments:

Making CO2 of fizz powder.

 1. Weight of CO2 – fill two balloons, one with air (air pump) and one with CO2. Which balloon is most heavy?
 2. CO2 in water – what happens with the pH?

Sally (Germany): Demonstration of experiments on CO2 in seawater (solubility, buffering capacity, CO3)

Sally showed experiments that she has used with her 11-14 year old students, but these experiments can be used with students all the way through high school as well.

She starts up with the red cabbage experiment to get the understanding of acids and bases.

Then she addresses the main question for the students:

“Why and how can seawater be a sink of atmospheric CO2?”

Two glass jars – one with freshwater and one with seawater. Add acid (vinegar) and base (soap), and measure the change in pH for every drop that is added. Hopefully the students will see the buffer capacity of the seawater.

“Why has seawater this buffer capacity?”

Blow (CO2) in the glass jars (with/pH sensors in them, close the opening with cotton) until the pH doesn’t change anymore. “Why?”
Compare freshwater and seawater.

Crush some eggshell and put this in the freshwater that is saturated with CO2. Check the change in pH.
Do the same with the acidic seawater, and compare the results. The eggshell will not dissolve in the latter because the pH will not be low enough (it is of course a time issues though…)

Addition of carbonate will raise the pH value again.

It is possible to have an experiment with algae, and see the effect of phytoplankton on pH and CO2.

Solubility of CO2 and temperature

Sally found the idea for this experiment on the internet, but has modified it for her students. Fizz tablets in water, measure amount of gas, compare warm and cold water.

Sally uses these experiments with quite young students, but I can use these with my upper secondary students as well. Interesting.

CarboSchools: Meteorology (Sharing Experiments cont.)

søndag 3 mai 2009, kl. 19:28 | Publisert i Geofag, Konferanser og kurs | 5 kommentarer
Stikkord: , , , ,

Maddalena Macario (Italy): CarboSchools.org an open source for teaching environmental education

Maddalena has focused on the Earth’s Atmosphere in her CarboSchools teaching. The context is the third year at upper secondary school (16 yrs old), after they’ve studied the gasous substances.

Duration of activity: 6 hours

Started up with lectures about the atmospheric composition and different meteorological phenomena. Weather forecasts, extreme weather, energy balance, humidity…

Maddalena has experience from different hands-on experiments, and she has found some ideas at the CS library. One experiment about humidity and saturation, and expanded with including aerosols to see how that effects the saturation values.

They also have a weather station at this school in Prato, and they have included their data at SchoolCO2web.

image

Hmmm, I’ve tried to draw the same graph as Maddalena did – with air pressure and humidity in the same graph, but the is a database connection failure. Maybe there should be a table about which dates there exists data from the different stations??

Maddalena has combined graphs with measured humidity and air pressure with the students weather forecasts, to show the commection between a higher humidity and low pressures.

The third experiment is about the greenhouse effect. It looks a bit like Rocer’s experiment.

The fourth experiment is about cloud formation due to condensation particles. This experiment is the same as I experiences at the ASE conference earlier this year, and at the Geofag teacher’s course in Oslo. (Create cloud in a bottle: Water in a bottle – smoke from a match to include smoke particles – increase pressure bu squeezing the bottle).

One of the problems she has experienced: links to websites keep changing (important to include date and time for the web pages) – databases are not stable – SchoolCO2web is not stable, makes it hard to compare your own data with data from other schools in the CarboSchools programme.

Needs: dynamic sites (blogs, fora, exchanging experiences); a database with experiments categorized by theme, key words, age of the students; news letters from CS library.

My remarks: This was very interesting – she teaches a lot of the same themes as I have in my Geoscience lectures. Nice to meet someone with this experience 😉

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat.

CarboSchools – Modelling (Sharing Experiments continues)

søndag 3 mai 2009, kl. 1:03 | Publisert i Konferanser og kurs | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , , , ,

Marc Jamous – Regional Coordinator in France – Predicting CO2 scenarios through models

image

1958 was the first year that the total amount of atmospheric CO2 was measured, which is the reason for the start year for this simplistic model. In this model you start by the total amount of atmospheric CO2, and after that you add fuel emission and land use.

imageThe first step is to add the emissions to the atmospheric amount. The second step would be to compare the measured and the calculated CO2 data. The students will then see that there in a gap between the measured and calculated values – CO2 must be absorbed somewhere else then in the atmosphere.

image

The next step is to find a suitable value for the natural absorption, as a percentage of the emissions.

This is a great introduction to climate modelling as a discussion theme with our students.

Further on it would be possible to split natural absorption in absorption by the ocean and absorption by the vegetation.

After making this model, it is now possible to include the prediction scenarios from the IPCC reports to calculate model results. It is also possible to get the students to make their own scenarios.

Camparison between the pessimistic and optimistic scenarios:

image

My concluding remarks: This was an easy but fantastic way of introducing the principles of climate modelling! I look forward to try this with my own students next year 🙂 I also want to thank Marc for sharing his files with us.

CarboSchools – SchoolsCO2web (Sharing Experiments continues)

lørdag 2 mai 2009, kl. 23:04 | Publisert i Konferanser og kurs | 1 kommentar
Stikkord: , , , ,

Through the CarboSchools collaboration there is made a website – SchoolCO2web.

Mirko (Germany): Collecting, analysing and showing CarboSchools data to the public

Mirko is teaching computer science and has used a weather station in the CarboSchools project. His students has worked on making a webpage with PHP and MySQL technology where they are displaying, analyzing and processing data from the weather station. The students has made a user platform and plotting functions.

They’ve used a Vaisala weather station, it looks like a Davis weather station, maybe it is possible to connect the weather station we’ve bought in my school? Connection to CO2net program.

The data needs to be sent via a ftp-server I need to check this with the ICT department in my school, if we have that possibility.

The goal was to publish the important data, and to visualize them in a sensible way. Other schools are invited to comtribute with their data.

Menno (Netherlands): Downloading and Analysing data from the SchoolCO2-Web

Menno is a regional coordinator in the TSP and/or CarboSchools in the Netherlands. He showed us how we can use the SchoolCO2web. For instance if you plot the CO2 levels with windspeed, you might see the effect of mixing on the CO2 levels. This is a great resource for teachers!

You can also download data from SchoolCO2web. Must remember that you can only download data for 1 month at a time. If you want to see videotutorials for displaying the data in Excel, Menno has published videotutorials at Youtube.

Neste side »

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.