Samling for koordinatorer i geonettverkene

tirsdag 15 desember 2009, kl. 15:47 | Publisert i Geofag, Konferanser og kurs, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , ,

Presentasjon holdt i Trondheim – blogginnlegg ferdigstilles senere:

Geofag 1/X: Kjennetegn på måloppnåelse / Vurderingskriterier

tirsdag 8 september 2009, kl. 17:42 | Publisert i Geofag, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , , , , ,

(Et liten korreksjon i innlegget: I forbindelse med at HFK flyttet ITSL fra egen til ITSL-server, har URL-adressene for webfiler endret seg. Lenken til «Kjennetegn for måloppnåelse» er nå rettet opp. 21.oktober 2011)

I mitt forrige blogginnlegg lovet jeg at det neste skulle omhandle positiv bruk av PC i skolen. Og det kommer. Men først må jeg publisere et innlegg som jeg har lovet mine geolesere i lengre tid.

Gjennom Geoprogrammet er det opprettet diverse Geonettverk i Norge som skal være behjelpelig i oppstarten av Geofaget i den videregående skole. Vi har hatt en veldig god aktivitet i Geonettverk for Vestlandet, der vi har hatt et hovedfokus på vurdering (og tildels eksamen). I løpet av våren satte vi i gang et arbeidsdokument med et fokus på å lage gode kjennetegn på måloppnåelse for læreplanen i Geofag 1/X. Etter siste samling forrige uke (2.september 2009), ble vi enige om at vi legger dokumentet ut til innsyn og deling. Dokumentet er fortsatt under en arbeidsprosess, der vi skal revidere det senere dette skoleåret, ved å evaluere verdien de har hatt i arbeidet med å utarbeide gode vurderingssituasjoner, i selve vurderingsprosessen og ikke minst gi en god og rettferdig fremovermelding til elevene med basis i vurderingskriteriene.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på vurderingskriteriene som er utarbeidet, dette er langt fra et dokument som har har vært korrekturlest, det er et arbeidsdokument som er utarbeidet av alle deltakende lærere i fellesskap. Blant annet er ikke ordlyden lik for alle kjennetegnene. Hvis noen der ute ønsker å være behjelpelig med innspill til hvordan kriteriene kan bli bedre, ta gjerne kontakt med oss på geonettverk.vestlandet@gmail.com

På vegne av Geonettverk på Vestlandet – Elisabeth Engum

FAU-Geofagsamling 6.mai – delingskultur og vurderingskriterier

fredag 12 juni 2009, kl. 12:07 | Publisert i Geofag, vurdering | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , , ,

I dag Onsdag 6.mai (ja, dette er et særdeles forsinket referat) startet jeg fagsamlingen med å sende ut et spørsmål på Twitter (jeg skulle gjerne hatt noen geofaglærere her ute!)

“Til alle lærere: hva er den viktigste grunnen til at du er på twitter? (skal prøve å rekruttere geofaglærere inn hit, har samling 10 til 15)”

Svarene kom raskt:

image

image

Lærerne var fascinert, men samtidig så blir de litt overveldet over “alt som du får tid til, Elisabeth”, så vi fikk ikke fulgt opp Twitter i like stor grad som jeg hadde ønsket. Men et skritt av gangen, kanskje vil flere av geofaglærerne i fylket nå være med å dele innenfor ITSL i første omgang, så får vi ta web2.0 etterhvert 😉

Delingskultur

Det var uansett en god introduksjon til å diskutere delingskultur – en av geofaglærerne i fylket (ja, en annen enn meg :)) har etterlyst en større delingskultur via faget som er opprettet i ITSL (et fag for geofaglærere, en delingsarena innenfor ‘kjente rammer’). Det er tydelig at mange føler en form for “prestasjonsangst” for å legge ut materiell på fellesområdet, problemet er ikke at man ikke vil dele, men at man ikke tør å dele egne tanker og undervisningsmateriell – “tenk hvis det ikke holder mål”. Vi ble enige om at det viktigste er at vi kommer i gang med deling, at vi legger ut det vi har, og at ingen skal komme med pekefinger mot hverandre. Flere av lærerne påpekte at de ville legge ut mer når de fikk summet seg i sommerferien. (Der er vi kanskje ulike, jeg tenker også på alt som jeg skal få gjort i sommer, men jeg ser jo at jeg allerede har planlagt store deler av sommeren – planer som ikke inneholder planlegging av neste skoleår… anm. 11.juni)

Neste tema innenfor delingskultur som vi tok opp til diskusjon var opphavsrettigheter på bilder/animasjoner/annet materiell som vi legger ut for deling. “Alle” var skjønt enige om at vi ikke er like flinke alltid til å legge ved kildehenvisninger til alle bilder vi bruker i undervisningen, vi gjemmer oss litt bak Kopinor-avtalen. Juridisk sett er det også lov til å legge ut disse digitale presentasjonene (det er jo hovedsakelig .ppt det går i) på ITSL, så lenge dette er et lukket område (i alle fall fagene våre som vi har med elevene, jeg er usikker på hvordan det er med et geofaglærer”fag” som også er ute på Community? Jeg må riktignok godkjenne søkerne til faget, men er det da likevel lukket nok? Jeg er ingen Kopinorekspert). Vi ble enige om at ingen skal være nødt til å gå gjennom alle sine .ppt som de ønsker å dele med oss andre for å legge til de korrekte kildehenvisningene, men at dette er noe alle må bli flinkere til i tiden fremover. Representanten fra FAU-realfag måtte innrømme at dette var noe de ikke hadde tenkt nok på der heller, og at det kanskje bør settes opp egne kurs i Informasjonskompetanse for (realfags-)lærere på tvers av fag.

Jeg må innrømme at jeg var veldig glad for at Pål Kirkeby Hansen var tilstede på samlingen, siden han sitter i eksamenskomiteen (og var med å skrive læreplanen). Vi kunne derfor få direkte svar på hvordan elevene våre skulle gjøre det i forhold til kildehenvisninger på eksamen – eller rettere sagt – hvordan skal elevene henvise til bilder/figurer de har hentet fra lærers .ppt der lærer ikke har satt opp de korrekte henvisningene? Svaret vi fikk (som kanskje publiseres litt sent på bloggen… beklager) var at elevene da kan henvise til den aktuelle presentasjonen. “Figuren er hentet fra Engum (2009a)”, og med følgende i referanselisten:

Engum, Elisabeth (2009a) “Mineralressurser i Norge” Power Point foredrag av faglærer

Vurderingskriterier

Det andre store temaet for fagsamlingen var vurderingskriterier (lurer du på hvem som hadde satt opp programmet? ;-)). Først gikk Pål KH gjennom hvordan læreplangruppen hadde jobbet når de laget læreplanen. De hadde nemlig fått en liste over bloomske verb og hvilket nivå de ulike “styringsverbene” lå på. Eksempelvis at “gjengi” regnes for lavt kompetansenivå, “gjøre rede for” som middels kompetansenivå og “analysere” er knyttet til høyt kompetansenivå (noen som sa at de bloomske verbene ikke er tilstede i LK06??). Det som derimot er viktig når man skal utarbeide vurderingskriterier er at man ikke krever et høyere kompetansenivå av elevene enn det læreplanen ber om. Hvis elevene har høy grad av måloppnåelse innenfor et kompetansemål som sier “Gjøre rede for…”, så innebærer det at vi som lærere ikke kan kreve at de skal kunne analysere det samme emnet for å få karakteren 6. For meg har dette egentlig vært klinkende klart hele tiden, men det har det tydeligvis ikke vært for alle (kanskje spesielt de lærerne som har jobbet med mange andre læreplaner tidligere? jeg er nok et lærerbarn av LK06, jeg…)

Pål KH hadde med seg vurderingskriteriene som er laget for skriftlig eksamen i Geofag 2. Alle lærerne var enige om at disse er for vide, de er umulige å bruke i vårt “daglige arbeid”. Magnus Vaktskjold (Stend vgs) og jeg hadde startet, på hver vår kant, et arbeid med å utarbeide vurderingskriterier for Geofag 1/X. Vi brukte laaang tid på å enes om det ene kompetansemålet, men det var en svært fruktbar diskusjon. Hva er det egentlig elevene skal lære? Vi ble også enige om at det vil være fornuftig å dele noen av kompetansemålene opp i enda mindre delmål. Pål KH måtte innrømme at noen av kompetansemålene egentlig hadde vært i mindre deler, men at Udir hadde hatt klare rammer for hvor mange punkt hvert hovedmål kunne ha, dermed hadde de bare slått sammen flere av målene (og da har jeg lyst til å spørre de i Udir om hvorfor de har regler om antall punkter, når innholdet likevel blir det samme, og vi ender opp med å dele de opp igjen?) Vi fikk ikke tid til å jobbe oss gjennom mer enn ett delmål i læreplanen, resten av kompetansemålene fordelte vi mellom oss lærerne som var tilstede, med en frist på 1.juni til å sende inn arbeidet vårt på ITSL. Da vil alle ha tid og mulighet til å se igjennom de ulike forslagene før vi møtes igjen på neste samling i september. (Og jeg er imponert, omtrent alle hadde sine mål klare innen fristen!)

Til dere som ønsker å se vurderingskriteriene vi har kommet frem til: Jeg må først klarere med de andre lærerne om det er greit for dem at jeg publiserer de åpent på nett, men send meg gjerne en melding

Eksamen

Siste post på programmet var eksamen. Og siden flere av lærerne tilstede “bare” har Geofag X eller Geofag 1 la vi mest vekt på muntlig eksamen (vi tre som senere fikk opp elever i Geofag 2 skriftlig hadde en liten samtale på slutten av dagen). Her diskuterte vi litt hvordan oppgavene spesifikt burde se ut – hvor brede / smale burde de være. HFK har jo i sine retningslinjer satt et krav om lang forberedelsestid (48timer) i geofag (dette er interessant med tanke på Jørns blogginnlegg 11.juni, der AFK har bestemt at det skal ikke være lov fra neste skoleår…). Siden vi er midt oppe i eksamenstiden nå, vil jeg ikke røpe noe mer om hvordan oppgavene ser ut, siden vi er flere lærere i fylket som kanskje skal ha elever opp i muntlig i disse dager. Jeg tror jeg avslutter med å si lykke til til alle lærere og elever!

Geofagsamling i HFK

tirsdag 5 mai 2009, kl. 19:21 | Publisert i Geofag, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , , , , ,

I morgen er det FAUsamling for geofaglærere på Skolelab’en i Bergen. Tema er Eksamen og Vurdering. Det føles på mange måter som om dette kommer litt for seint, men samtidig gjelder vel fortsatt “Bedre seint enn aldri”.

Jeg ser virkelig frem til å møte de andre geofaglærerne igjen – utrolig viktig arena når vi alle (stort sett) er alene som geofaglærere på våre skoler. I tillegg er jeg veldig glad for at Pål Kirkeby Hansen skal delta, siden han både satt i læreplangruppen for geofag og sitter i eksamenskomitéen for geofag. Kanskje vi kan få svar på spørsmål vi nå sitter med etter å ha vært gjennom læreplanene i geofag?

Jeg håper også at denne dagen skal gi oss tid og rom til å jobbe med vurderingskriterier (eller kjennetegnmåloppnåelse) i geofag. Det ville vært en fordel om vi tenker noenlunde likt, særlig med tanke på at det sannsynligvis vil være oss i denne gruppen som skal sensurere for hverandre på muntlig eksamen. Da er det greit at vi er noenlunde enige om hva som står i læreplanen.

Ellers er jeg ikke helt ferdig med å komme med referater fra prosjektmøtet i Italia, men det er travle dager for tiden, så blogginnleggene kommer når de kommer 🙂

Bilde: “I’m sorry, I can’t be perfect” by Léoo, found via http://www.compfight.com/

Dei gode døma: Auka læringsutbytte med ny vurderingspraksis og aktiv bruk av kompetansemål – Arendal vgs

torsdag 23 april 2009, kl. 17:43 | Publisert i Konferanser og kurs, vurdering | 2 kommentarer
Stikkord: , , , , , ,

Foredrag av lærer og elever fra Arendal vgs. Dette blir et annerledes foredrag (håper jeg iallfall) siden to elever deltar. Kanskje har elever etter 12års skolegang blitt lik oss i sine presentasjoner? Blir spennende.

Arendal vgs – nesten ren stusp-skole

Starter med de konkrete kravene i henhold til opplæringsloven. Bruker de nye paragrafnumrene (etter høringsdebatten tidligere i vinter? hmmm, sjekke dette)

§3-1 forskriftsfestet rett til å kjenne vurderingskriteriene

§3-3 kun kompetansemålene som er grunnlaget for vurdering, unntaket er kroppsøving i grunnskolen, på vgs er dette på høring (to forslag i høringsutkastet) jeg er litt usikker på om man bør bruke kommende paragrafer helt enda…

Eleven mener at det er lettere å lese lærestoffet når de kjenner kriteriene.

Elevene tar utgangspunkt i §3-11 Underveisvurdering – tilpasset opplæring er viktig, men kan deles inn i grupper (tre grupper per klasse, ikke til hver enkelt elev)

Halvtårssamtalen mellom faglærer og elev: elevene ønsker oftere tilbakemeldinger, kan ha skriftlige samtaler via chat, og dette kan skje ofte. Det står ingenting i forskriften om hvordan samtalen skal skje, kan derfor skje via chat/forum/mail etc.

Terminkarakteren skal nå erstattes av halvtårsvurdering med og uten karakter (dette føles litt som en gjennomgang av høringsutkastet fra Udir, og ikke om hvilken praksis disse har erfaring med fra egen skole. Hmmm, det var ikke dette jeg hadde håpet på…)

Det fokuseres på lærerens vurderingsplikt. Læreren må legge opp undervisningen på en sånn måte at eleven føler at han/hun bør være tilstede. (kan du komme med eksempler? Jeg føler meg lurt, jeg kom hit for å høre noe annet, dette føles som en utsending av Udir og ikke en lærer med sine elever som skal snakke om sin praksis i klasserommet og det økte læringsutbyttet)

Fokus på det nye med elevers plikt og rett til å kunne vurdere sin egen læring.

Eleven fokuserer på at den plikten de har til å gi en egen vurdering etter at lærer har gitt sin vurdering øker elevens læringstrykk. (Her kom det noe matnyttig!)

Elevers logg (denne loggen inneholder elevens kommentarer på hva læreren har hjulpet/veiledet eleven med denne dagen/timen/uken etc) kan legges i mapper på lms, og dermed har læreren dokumentasjon på at det er gitt underveisvurdering uten karakter (flott, jeg håper jeg får pliktoppfyllende elever… ;-p)

Fagkompetanse = faglig kunnskap + faglig metode + faglig refleksjon og drøfting
inneholder at eleven skal kunne terminologi i større grad enn i R94

Kildekritikk er viktigere innenfor LK06, kompetansebegrepet inneholder evne til å bruke flere ulike kilder

Eleven sier at “Grep”  (læreplanene) er godt organisert og lett å finne frem i, jeg vet ikke om mine elever er helt enige. Hmmm, jeg må kanskje sette av mer tid til dette i starten i skoleåret.

Kompetansemålene – Vurderingskriterier – Læringsmål (hvordan skal eleven gå frem for å nå valgt kompetansenivå) – Underveisvurderingen – Sluttvurderingen

Det visst viktig nå at man ikke måler ett og ett kompetansemål, det er viktig å måle flere kompetansemål samtidig. (føles fortsatt som om det er Udir som snakker, jeg lurer på om denne læreren sitter i en nemnd i Udir? og kanskje hun har brukt opplæringsloven med forskrifter i sin undervisning i Rettslære?)

Det vises eksempler på vurderingskriterier, som må være konkrete og generelle (men de kriteriene som ble vist var veldig generelle, ser ut som de som tidligere i dag ville gitt elevresponsen “vi ble ikke noe klokere”)

Eksempel på lokalt gitte læringsmål:

 1. Dette skal du jobbe med
 2. Læringsressurser
 3. Forslag til læringsaktivitet
 4. Forslag til metodevalg
 5. Vurderingsform

Alle disse er delt inn i rød, gul og grønn løype, dette er tilpasset undervisning av grupper av nivåer. (men eleven sier at du må holde deg til et nivå, den likte jeg ikke, lærer sier at eleven kan bytte i løpet av skoleåret, men noen elever er sterk i noen deler av fag og svakere i noen deler, eller noen deler av metoden, det må være mulig å blande kompetansenivå vel?)

Lærers vurdering uten karakter: mestringpunkt og vekstpunkt

Elevs vurdering: vurdering av egen kompetanse, mestringspunkt og vekstpunkt

I praksis:

 • eleven leverer inn alle arbeidsoppgaver, diskusjoner, leksehring
 • tester prøver innleveringer
 • viktig med vurderingsfrie soner

Eksempel på underveisvurdering – inneholder:

 1. Faglig nivå og utviklingen din (lav, middels, god, svært god)
 2. Mestringspunkt (to ting)
 3. Vekstpunkt i faget (to ting)
 4. Elevkommentar (eleven må begrunne sin egen vurdering; ulike former – skriftlig, muntlig, digitalt, spørreskjema, notat, logg; viktig å få signatur på at systematisk egenvurdering er gitt)

Her var det nyttig igjen! Dette skal jeg ta med meg inn i egen praksis. Men jeg ser at de har en egen modul i Fronter (IUP-verktøy) til å legge dette ut. Finnes det noe tilsvarende i ITSL? Noen som vet?

Elevene er fornøyd fordi de føler at konkrete læringsmål motiverer til læring. Det er lettere å komme seg videre i læringen når man vet hva som skal til for å komme på et høyere kompetansenivå.

Eleven er veldig fornøyd med Fronter fordi alt er på datamaskinen i stedet for på lapper. (og der er vi helt enige 😀 )

Foredraget er slutt, min sluttkommentar:

Dette var en blanding av det jeg hadde håpet på og en kampanje for den neste forskriften som kommer. Det er viktig at du som har lest dette ikke tar alt som et referat fra foredraget, men at det er krydret av mine egne tanker. Sannsynligvis preget av at dette er siste foredrag på dagen, og jeg kanskje har mindre sperrer på hva jeg skriver…

Elevene får anmerkninger hvis de ikke vurderer seg selv! (Viktig kommentar, den kom etter spørsmål fra salen 😉 )

Forskning møter praksis: “Challenges and Opportunities in Digital Assessment” – Kari Smith

torsdag 23 april 2009, kl. 16:34 | Publisert i Konferanser og kurs, vurdering | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , ,

Kari Smith – hennes fokusområde er vurdering (NB – dette referatet er også fylt opp av en del av mine egne tanker underveis NB)

Tidligere har her vært et foredrag om hvordan man kan vurdere kreativt arbeid… KS henviser til dette først.

Outline:

 1. Dance Dance Revolution
 2. Assessment in general
 3. ICT & assessment
 4. Challenges
 5. Opportunities
 6. Conclusions

Assessing learning using ICT, and not assessing learning with ICT.

The instructional encounter is a meeting point between (motivation for) learning, assessment and teaching – feed, back and forward

Evaluation – Assessment line

Evaluation / Assessment

Psychometric / Personal

External / Internal

International tests, national tests, regional tests, school tests ||
class tests, prosjects, portfolios, indivual feed forward

Evaluation of the system || Assessment of and for student’s learning

This distinction is often blurred, espescially among the policy makers.

Finn artikkel av Smith 2009 (dichotomies)

Ønsker å gå fra formativ og summativ vurdering til internal assessment til external assessment, og at den summative vurderingen består av en samling av intern og ekstern vurdering. (mappevurdering?)

Læringsteori:

 1. behaviorisme – lett å måle kunnskap
 2. kognitiv konstruktivisme – vanskeligere å vurdere, fordi kunnskapen er konstruert av den som lærer
 3. sosiokulturell konstruktivisme – enda vanskeligere, fordi det avhenger av hvilke personer som deltar i læringsprosessen (enda et argument for å bruke sosiale nettsamfunn i læringsprosessen? lettere å være trygg på at der finnes en større bredde i gruppen som finnes rundt den lærende?)

CAT = computer adaptive testing, har satt oss 30 år tilbake i forhold til vurdering for læring. 1980 og 1990tallet: langt mer fokus på vurdering for læring, CAT og MC-spørsmål satte oss tilbake til rett/galt, bare ett rett svar (lavere kognitivt nivå), kontinuerlige tilbakemeldinger (fortsatt rett/galt), hvis studenten gjør kreative feil, så vil den ikke bli kreditert for dette, lett hvis du har en stor gruppe som skal vurderes

KS synes CAT er bra til å sette den første diagnosen, for å få et bilde av hvordan gruppen ligger an. Men vi må være klar over hva vi kan bruke det til, og hva vi ikke kan bruke det til.

Det er lett å undervise til CAT-tester, det er lett å forberede seg for studentene til denne typen tester. 30% av en students score på tester henger sammen med at studenten er kjent med testteknikken (noe som gjør det viktig at elevene er trent på eksamensformen) Så når vi har et resultat vet vi ikke om vi har målt teknikk eller kunnskap.

Gray 2007, det er vanskelig for lærere å nedre vaner og tradisjoner: Lærere gjør en egenvurdering vil det være positivt i sum for meg å ta innover meg det nye? Han/hun ser fordeler og ulemper ved å endre sin praksis, setter dette opp mot hverandre, og ender på et svar. Hvis han/hun synes dette virker i sum negativt, så endres ikke praksisen UANSETT hva myndighetene (eller oss ferske lærere) sier. De er villige til å ta risker ved å si “min undervisning overlever alle reformer” (anm: mine ord).

Utfordringer

Computer literacy

Mange lærere føler at de har mistet autoritet når PC’en kom inn i klasserommet

Plagiering, dette er et økende problem. IKT skaper problemet, men det kan også løse det.

“Alt som glimrer er ikke gull”

Hva vurderer vi? Struktur eller innhold? Dette kan vi løse ved å være tydelige ved hva vi vurderer. Vurderingskriterier er viktig. I forskningen må alt være i veldig strenge former, slik at det bare blir innholdet som vurderes og ikke strukturen. Vi må være tydelig på hvor viktig er struktur, og hvor viktig er innhold.

Muligheter

Feedback and feed forward

Det er studenten som avgjør hva han/hun bruker vurderingen til. MEN læreren kan i stor grad legge til rette for og veilede studenten til å bruke vurderingen videre, så lenge den inneholder mer enn en karakter. Her er IKT viktig, det gjør det lettere med en dialog online med elevene i etterkant av en vurdering (her vil lærerne igjen spørre – hva med tiden?)

Feedback = assessment of learning

Feed forward = assessment for learning

Gardner’s multiple intelligences – IKT gjør det mulig for flere å presentere sine kunnskaper og ferdigheter

FN’s barnekonvensjon – elevene har rett til å få og gi informasjon på den måten de ønsker det selv.

I klasserommet må vi finne en balanse mellom utfordringer og kompetanse. Farer er angst (for vanskelig) og kjedsomhet (for lett)

Svak vurderingspraksis – vurderingssituasjonen har ingenting med virkeligheten å gjøre

Sterk vurderingspraksis – autentiske oppgaver

Kompleks læring – trigger høyere kognitive nivå – hvordan vurdere dette? Det er mulig ved bruk av IKT, følge hvem som har gjort hva (jeg tenker her – bruk av Wiki til denne typen oppgaver er veldig bra – jeg ser der hvem som har gjort hva i dette felles prosjektet, og kan veilede og vurdere hver enkelt elev på den måten)

Konklusjoner

Meta-perspektiver

 • påvirker bruken av IKT i undervisning, læring og vurdering
 • det er ikke teknologien som stopper oss, men holdninger og troen på oss og teknologien
 • elevens verden er digital, IKT er en integrert del av denne verdenen
 • IKT alene garanterer ingen god vurdering, det er lærerens egen kompetanse som er viktigst
 • IKT er et pedagogisk verktøy som må brukes med en profesjonell og faglig vurdering av bruken

Spørsmål fra salen: det vanskelige er å finne de gode kriteriene? KS svarer: det viktigste er å få denne diskusjonen opp og frem (JA!!) og sette av tid til å jobbe med dette (JA!!! hører alle som jobber i skoleledelse dette?) og inkludere elevene i dette arbeidet

Dei Gode Døma: “Standardiserte vurderingskriterier brukt i praksis” – BHG

torsdag 23 april 2009, kl. 15:20 | Publisert i Konferanser og kurs, vurdering | 5 kommentarer
Stikkord: , ,

Prosjektet “Bedre vurderingspraksis” ved Bergens HandelsGymnasium (BHG).

Skolen startet arbeidet i 2006, men kom med i prosjektet i 2007. Modell D – utvikle selv og deretter prøve ut kjennetegn på måloppnåelse knuttet til karakterskalaen på ungdomstrinnet og i videregående opplæring

BHG har deltatt i følgende fag: matematikk, norsk, media, service og samferdsel

Prosessen ved å lage kriteriene: utfordringene ligger i å måle kompetanse i stedet for atferd, ikke gå utover bestillingen i kompetansemålene, alle kompetansemål skal kunne testes på alle nivå.

* Det snakkes en del om forskjeller mellom hvordan det var under Reform94 vs hvordan det skal være under Kunnskapsløftet. Tidligere “Eleven kan ikke…”, til nå “Eleven kan…”. Dette føles som gammelt nytt. Jeg føler at vi gjorde oss ferdige med denne diskusjonen for to år siden. Kanskje er det bare fordi jeg er fersk lærer og kom rett inn i Kunnskapsløftet at jeg syns at dette er opplagt og logisk, vet ikke? Hmmm*

Bruk av vurderingskriteriene:

 1. i forhold til elevene
  • halvtårsplan – generelle kriterier fra vurderingsveiledning
  • periodeplan – undervisningsplanlegger i ITSL
  • viktig å få elevene til å bruke disse kriteriene
  • viktig at planene som varer over lang tid ikke har for mye tekst, da vil ikke elevene bruke disse kriteriene
  • deres erfaring er at de først går gjennom nytt stoff, og deretter gå gjennom vurderingskriteriene, da vil elevene i større grad se sammenhengen mellom det de har lært (? gått gjennom i undervisningen) og vurderingkriteriene
  • vurderingskriteriene legges til slutten av planene som legges ut til elevene, men det viser seg at elevene ikke bruker dette selv
  • undervisningsplanleggeren er brukt bevisst for at elevene skal møte kriteriene hver gang de logger seg på faget på ITSL
 2. i forhold til vurdering
  • utarbeidelse av prøver
   • lettere å utarbeide prøver når man tar utgangspunkt i kriteriene (eksempelvis at man ikke setter inn oppgaver som spør om noe som er utenfor læreplanmålene, det ville jo i så fall bety at man kan få 6 på prøven selv om man ikke klarer å få til alt)
  • på prøvearket
  • vurderingsskjema
   • Over middels, middels, under middels, IV, kommentar
   • rubrikkene over var knyttet til alle oppgavene, uansett om det var en oppgave innenfor 2’er oppgaver, 3’er oppgaver etc etc
   • oppgavene vektes etter vanskelighetsgrad
   • skjemaet brukes også som fremovermelding
 3. i forhold til fremovermelding
  • vurderingsskjemaet brukes til fremovermeldinger

 

Matematikk 1T:

Første utkast som lærerne laget: “elevene må kunne løse disse og disse oppgavene” tilbakemeldingene fra elevene var: “dette sier oss ingenting, det er det samme som vi alltid har visst,  karakteren settes etter vanskelighetsgraden på oppgavene”.

Dermed måtte de sette i gang med nye metoder. Hvordan kan elevene forstå dette? Det måtte være mer konkret matematisk tekst, OG med eksempeloppgaver.

Utfordrende å få kjennetegnene ned på et detaljeringsnivå slik at elevene har noe utbytte av det. Utfordringen i forhold til rettferdighet i vurdering av elever ligger i nivået på prøvene, hvordan kan vi være sikker på at vi lager prøver som er rettferdig i forhold til læreplan. Hvis prøvene bare har lette oppgaver, eller oppgaver fra letteste nivå, blir karakternivået for høyt. Vurderingskriteriene er gjør det forhåpentligvis lettere å lage gode rettferdige prøver, passe på at det er en jevn fordeling mellom nivåene.

Lærerne føler at det er blitt lettere å gi gode tilbakemeldinger, lettere å være konkret, i stedet for å bare si “regn mer oppgaver”.

* Råd: Hvis man vil gjøre det, hent ut informasjon på nettet. Men savner et konkret tips fra de om hvor dette er lagt ut

Konklusjon (slik jeg ser det) er at prosessen med å lage kriteriene bevisstgjør læreren i hvordan vurderingssituasjoner lages, og hvordan fremovermeldingene til elevene gis. Spørsmålet er da: Kan vi bare bruke andres kriterier og få samme nytteverdien? Må vi kanskje ha laget, iallfall noen, kriterier selv for å kunne dra nytte av andres kriterier? Dette er viktig å tenke på for meg før vi skal ha neste fagsamling i geofag, der vi skal ha et fokus på vurdering og vurderingskriterier. Bør skrive noen velvalgte ord til geofaglærerne om dette til 6.mai…

Vel overstått påskeferie! Velkommen vår!!!

mandag 13 april 2009, kl. 22:38 | Publisert i Refleksjon, vurdering | Legg igjen en kommentar
Stikkord: ,

Da var det slutten av påskeferien (jeg har fri en dag til – men verden våkner til  liv igjen, og jeg har jo litt jobb som må gjøres i morgen også…)

Og så sitter jeg her og tenker gjennom hva jeg har fått gjort av jobb denne påskeferien. Jeg lagde meg en huskeliste i mitt siste blogginnlegg før ferien.

 1. rette værvarslingsprosjektet
 2. rette prøven om værvarsling
 3. lage prøve om skred
 4. starte retting av dagens heldagsprøve
 5. lese Fjørtoft – vurdering
 6. tenke kloke tanker om IKT-satsing på skolen, og helst notere dem ned

Hva er gjort og ikke?

 1. værvarslingsprosjektet er ikke rettet, men jeg har laget meg et skjema som jeg kan bruke i rettingen, og der er nok den viktigste jobben gjort allerede
 2. varslingsprøven er rettet 🙂
 3. skredprøven er laget 🙂
 4. heldagsprøven har jeg ikke sett på… eller… jo, jeg har ikke sett på de :-S
 5. Fjørtoft har jeg lest litt mer av, men det viktigste er faktisk at jeg har prøvd å lage mine første vurderingsrubrikker, for Wikiskriving, sannsynligvis det beste arbeidet jeg har gjort i ferien – og veldig fascinerende at man får tilbakemeldinger fra edubloggere innen et par timer etter skjemaet var lagt ut – på en påskeaften! 🙂
 6. IKT-satsing ja… tenker stadig vekk, men det eneste jeg har skrevet er et utkast til et skriv som vi kanskje må gi til elevers foresatte for godkjenning av å bruke diverser Web2.0-tjenester i undervisningen, som egentlig krever at brukeren er passert 18 år 🙂
 7. ellers har jeg skrevet et høringssvar angående fellesfaget i matematikk, dette er sendt til Utdanningsforbundet i Hordaland, samt Hordaland fylkeskommune 🙂

Bilde: “Running ahead of oneself” lagt ut via FlickrCC av orangeacid

Vurderingsrubrikker for Wikiskriving

lørdag 11 april 2009, kl. 11:22 | Publisert i vurdering, Web2.0 | 15 kommentarer
Stikkord: , , ,

Mitt første forsøk på å lage rubrikker til vurdering er laget fordi jeg var usikker på hvordan jeg skulle vurdere mine elevers arbeid på Wikisiden(e) vår(e). “Kanskje dette er tiden for å lage et vurderingsskjema?” Jeg fant litt hjelp via FlatClassroomProject og Westwoods wikiside, i tillegg til Fjørtofts bok. Men jeg tar gjerne i mot kommentarer fra dere der ute også, enten generelle kommentarer til rubrikkene (noen som har brukt rubrikker i vurderingen tidligere?) eller fokuset bak Wikiskrivingen (garantert noen som har mer erfaring ved bruk av Wiki i undervisningen enn meg).

Tanken er å bruke disse rubrikkene for alt Wikiarbeid i geofag, og at jeg bruker “kjennetegn på måloppnåelse” tilknyttet læreplan i tillegg, for hvert enkelt tema. Jeg har jo ikke klart å lage disse enda (*sukk* enda en ting som alltid skulle vært gjort), men tanken er at jeg i alle fall skal klargjøre de mer presist for de temaene som har vært en del av wikiarbeidet med elevene. (Og hvis noen lurer? Joda, jeg har en tendens til å kaste meg uti ting som jeg ikke alltid helt aner konsekvensene av, eller starte prosjekter som jeg ikke har tenkt helt gjennom og ikke helt vet hvor ender. Elevene blir litt prøvekaniner, men det er vel ulempen og fordelen ved å ha en fersk lærer, eller?)

Rubrikker for Wiki – Google Docs

image

Skippertaksblogger?

fredag 3 april 2009, kl. 14:48 | Publisert i Refleksjon, vurdering | 3 kommentarer
Stikkord: , ,

For et par måneder siden stilte jeg spørsmålet: “Er jeg egentlig en blogger?” fordi jeg egentlig ikke blogger/t så mye, og fordi det føltes som om jeg skrev mest til meg selv (det føles egentlig litt sånn enda). Og blogginnleggene har kommet meget sporadisk også etterpå.

Men denne uken har det eksplodert litt, med 4 blogginnlegg (inkludert dette) på 5 dager. Er jeg rett og slett en skippertaksblogger? Jeg har jo alltid vært et skippertaksmenneske i alt annet jeg har foretatt meg her i livet – skolearbeid (da jeg var elev), eksamenslesning, klesvask, julepresanger, rettearbeid (nå som lærer) – og nå også i bloggosfæren? Det ville ikke være ulikt meg i så fall 🙂

Dagen i dag har blitt en typisk skippertaksdag – noe som går an når man sitter prøvevakt en hel dag for elever med skriftlig prøveeksamen. Jeg har:

 • sendt ut diverse meldinger og varsler til foresatte
 • rettet ferdig en prøvebunke i Geofag 1
 • satt opp liste for elevsamtalene som jeg skal gjennomføre like over påske (ja, jeg vet at det er litt sent, men jeg har frist til 27.april)
 • oppdatert diverse kartbilderessurser inne på Geofag 2 fagsiden på ITSL

  (prøvd å) tømme RSS-feed’en min (det har hopet seg opp de siste dagene)

Men nå nærmer det seg påskeferie! Elevene skal ha levert innen kl1445, og så skal jeg innom skomakeren på veien hjem (skisko som må fikses til jeg skal til Jotunheimen på onsdag), handle litt god mat og drikke til i kveld og hjem og pakke sekken for en helg på Voss. Jazz, slalom og godt selskap blir bra!

Mandag og tirsdag blir det bypåske. Jeg har en plan om at jeg skal få gjort litt jobb disse dagene. Huskeliste:

 • rette værvarslingsprosjektet
 • rette prøven om værvarsling
 • lage prøve om skred
 • starte retting av dagens heldagsprøve
 • lese Fjørtoft – vurdering
 • tenke kloke tanker om IKT-satsing på skolen, og helst notere dem ned

 

Men hvis jeg kjenner meg selv rett, så blir det bypåskeferie disse dagene, med vandring i byfjell, kafe, besøke familie og venner… Det er godt at vi har fri tirsdag 14.april også. Da kan jeg sette inn et nytt skippertak denne dagen 😉

God (skitaks)påske alle sammen!

Påskehilsen fra skippertaksmennesket Elisabeth

 

 

Bilder:

Effort” lagt ut via FlickrCC av Krikit<3

Kvikk lunsj in the snow” lagt ut via FlickrCC av color line

Neste side »

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.