En lærers profesjonelle utvikling

mandag 7 januar 2013, kl. 16:09 | Publisert i Refleksjon | Legg igjen en kommentar
Stikkord:

… handler om profesjonell læring.

I use the term professional learning rather than professional development because the latter suggests that teacher development is something that others can arrange—that one person can do to another. In fact, learning is done by the learner through an active intellectual process that involves three essential features: self-assessment, reflection on practice, and professional conversation. (Charlotte Danielson: A Framework for Learning to Teach)

Vi blir nemlig aldri utlærte som lærere:

Lee Shulman (2004): classroom teaching «is perhaps the most complex, most challenging, and most demanding, subtle, nuanced, and frightening activity that our species has ever invented»

Reklamer

Facebook-gruppe med elever

søndag 6 januar 2013, kl. 13:52 | Publisert i Digital skole, Matematikk | 1 kommentar
Stikkord:

I år har jeg for første gang testet å ha en egen Facebook-gruppe for elever. Det har ikke vært veldig stor aktivitet på dette forumet enn så lenge, men jeg blir glad når jeg ser aktivitet som i dag:

Spørsmål fra elev:

Bilde

En halvtime senere kommer svar fra en elev:

Bilde

Et år med Omvendt undervisning–foredrag og workshops

tirsdag 6 november 2012, kl. 20:11 | Publisert i Digital skole, Matematikk, Pedagogikk, Refleksjon | 2 kommentarer
Stikkord: , , , ,

Det er nå et år siden jeg var i Sandvika og tok i mot prisen for årets IKT-pedagog for arbeidet mitt med omvendt undervisning ved å bruke itslearning. Det har vært et år der jeg har deltatt på mange konferanser og planleggingsdager på skoler som foredragsholder og kursholder om temaet, noe som har vært utrolig kjekt. Det er lærerikt og spennende å reise rundt og treffe lærere og skoleledere rundt omkring som kan komme med gode innspill til arbeidet man gjør.

Det har vært morsomt å oppleve hvordan publikum har endret seg i løpet av året. I starten ble jeg møtt med langt større skepsis fra lærere, og spesielt lærere som  mente at omvendt undervisning kun er mulig i realfagene. Nå møtes jeg mer med forslag til hvordan det kan gjøres i andre fag – og ikke minst spørsmål om hva jeg bruker den frigjorte tiden i klasserommet til. Og det er jo hovedessensen til hvorfor jeg velger å bruke videoleksjoner og asynkron læring i fagene mine – jeg kan i større grad veilede hver og en elev, og så gir det rom for andre typer aktiviteter i klasserommet.  Jeg skulle helst ønske at jeg var langt flinkere til å finne gode utforskende aktiviteter i matematikk enn jeg er.

Jeg må alltid ha noe nytt å strekke meg etter. Nå håper jeg å bli flinkere til å fordele tiden mellom synkron og asynkron læring bedre, siden videoleksjoner og elæringsmoduler gir oss den muligheten, og ikke minst endre på noen av de aktivitetene jeg setter i gang med og for elevene mine.


Artikkel jeg har skrevet, som stod på trykk i Bedre Skole nr.2/2012: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Bedre%20Skole/BS_nr_2-2012/5502-BS-2-12-web-ny_Engum.pdf

Presentasjon fra Sandvikakonferansen 2012.

Omvendt undervisning sandvika 2012 from Elisabeth Engum

Fraværsgrense eller ei

torsdag 30 august 2012, kl. 16:57 | Publisert i Allmenndannelse, Refleksjon, Skolepolitikk | Legg igjen en kommentar

Diskusjonen om hvorvidt vi bør innføre en fraværsgrense i skolen igjen går høyt og lavt. Personlig syns jeg diskusjonen blir veldig svart-hvit. Mange mener at elever med stort fravær ikke kan få en standpunktkarakter, mens andre viser til at mange elever kan lære mer og bedre via andre instanser enn læreren de har på skolen, og at de derfor bør kunne ha så stort fravær de vil så lenge de får vist sin kompetanse i faget til læreren som skal sette karakteren. I ytterste konsekvens vil dette likne på å være privatist i et fag, og personlig synes jeg at elever som vil «lese selv» heller bør ta privatisteksamen enn at de skal få standpunktkarakter.

Dette betyr ikke at jeg ikke anerkjenner at mange elever kan være mer motivert for å lære andre steder enn på skolen. Men hvis jeg skal være læreren og veilederen til en elevgruppe, så vil jeg gjerne møte elevene mine og bli kjent med dem, og deretter kan jeg gjøre avtaler med dem om at de ikke må delta på alle klasseromsaktiviteter hvis de kan vise til at de har andre arenaer (eller kanskje jeg kan veilede dem til andre arenaer selv etter at jeg har lært dem bedre å kjenne) hvor de kan motiveres til å øke sin kompetanse i faget. Da kan jeg gjøre avtaler med elevene om hvordan de kan vise meg sin kompetanse utover skoleåret, da dette er nødvendig for at jeg skal kunne sette en standpunktkarakter til slutt som er basert på et bredt utvalg vurderingsaktiviter, og ikke bare en enkelt vurdering .

Kontakten mellom lærer og elev er viktig, hvis eleven ønsker at denne læreren skal sette en standpunktkarakter. Denne kontakten kan skje i klasserommet eller på andre arenaer. Men i starten av skoleåret foretrekke jeg å møte dem i klasserommet, slik at jeg kan snakke med alle sammen og lære dem å kjenne for å få en ide om hvordan jeg best mulig kan veilede dem i mitt fag. Jeg kan ha god kontakt og vite veldig godt hvilken kompetanse en elev har uten at eleven er i klasserommet i alle undervisningsøkter så lenge vi har opprettet en kommunikasjonskanal.

Jeg sammenligner gjerne skolen med arbeidslivet (det er ikke alle som er like glade i denne sammenligningen). Men jeg vil gjerne sammenligne andre læringsarenaer (der eleven deltar uten lærer) med et hjemmekontor. Mange har hjemmekontor et par dager i uken. Men de fleste som har hjemmekontor har ikke startet med dette uten at de først har hatt en samtale med sin sjef om det. Og det er mitt poeng i hele fraværsgrensedebatten. Jeg vil ikke kreve at elevene er tilstede hele tiden om det i bunn og grunn kan virke mot sin hensikt med tanke på motivasjon og læringsutbytte, men jeg vil kreve at de kommuniserer med meg om hvorfor de foretrekker å være et annet sted enn i mitt klasserom. Uten kontakt mellom meg og mine elever vil det store fraværet gjøre det vanskelig å sette en standpunktkarakter.

Håndskriftnotater i OneNote

søndag 23 oktober 2011, kl. 18:39 | Publisert i Digital skole | 6 kommentarer

Jeg har fått noen tilbakemeldinger på at det er vanskelig å gjøre det samme som jeg gjør i matematikk, med håndskriftnotater i OneNote, uten å ha en tavlePC (jeg har en Lenovo x61 Tablet PC), eller en interaktiv tavle i klasserommet. Da vi hadde en workshop med Jonathan Bergmann og Aaron Sams dagen etter Sandvikakonferansen, viste de oss hva de bruker for å ta inn håndskrift i sine skjermvideoer – og de bruker en ekstern tablet: en Bamboo Pen. Jonathan hadde hatt sin Bamboo pen i 8 år tror jeg, og i forhold til hvor mye dyrere en tavlePC er enn en vanlig laptop (og ikke minst levetiden på en laptop – som er langt kortere enn 8 år…), så er det verdt å vurdere å skaffe seg en Bamboo pen. Jeg har sett at det er mulig å få den for ca.450kr her i Norge, inkludert frakt, så det er ikke veldig dyrt.

Jeg fikk teste en Bamboo pen når jeg var i Sandvika, og det krever litt mer trening å få fin håndskrift med denne enn ved å kunne notere direkte på skjermen på laptopen – det er utfordrende å føre pennen et sted, mens man ser (og skriften kommer) et annet sted. Men skriften min ble likevel finere enn jeg noensinne har klart å få til via en interaktiv tavle, og det bare i løpet av 30 sekunder. Så det er nok mulig å trene seg opp til å skrive nesten normalt etter litt mer tid.

Nå vet jeg at Ingunn og Henning har bestilt hver sin Bamboo etter workshop’en, så jeg antar at det kommer rapporter derfra om en stund?

En annen fordel med en tablet (PC eller brett eller hva som helst) i forhold til en interaktiv tavle for eksempel, er at det er mulig å «skrive på tavlen» uten å vende ryggen til klassen.

Kreativ IKT-pedagog – Bruk av læringsplattform

torsdag 20 oktober 2011, kl. 15:36 | Publisert i Digital skole | 4 kommentarer

Under årets Sandvikakonferanse (se referat) fikk jeg en av prisene i kåringen av Årets Kreative IKT-pedagog Bruk av læringsplattform. Det er utrolig kjekt å bli sett for det arbeidet man gjør – og for min del var det ekstra kjekt at det var en kollega som nominerte meg til prisen.

Jeg viste juryen følgende aktiviteter:

 1. Bruk av OneNote i matematikkundervisningen, sammen med pc med berøringsskjerm og SkyDrive, samt til å lage skjermvideoer i matematikk
 2. Bruk av OneNote i vurderingsarbeidet
 3. Omvendt undervisning i matematikk
 4. Bruk av planleggeren i Itslearning for å strukturere videolekser i matematikk

OneNote + berøringsskjerm = sant

Jeg bruker OneNote i stedet for tavler i alle mine klasserom. Jeg har ikke interaktive tavler i noen av de rommene der jeg er timeplanlagt, men jeg har en Lenovo tablet pc, som gjør det mulig for meg å gjøre alle «tavlenotater» digitale. De matematiske fagene er nok de fagene som fortsatt ikke er store brukere av ferdiglagete presentasjoner (i verken prezi, power point eller tilsvarende) – her er det fortsatt mye tavleskriving – enten på interaktive tavler, for dem som har det – på whiteboards, og noen steder finnes fortsatt de gamle krittavlene. (Jeg vet at en del lager rammene i eksempelvis PPT og fyller inn med håndskrift via interaktive tavler, men det er fortsatt mye som knyttes til håndskrift).

I starten av skoleåret var ikke håndsskriftnotater i OneNote synlig i webversjonen av OneNote, noe som gjorde deling via SkyDrive litt mer tungvint. Dette endret seg for noen uker siden, sånn at håndskrift nå også er synlig via webversjonen (eksempel Matematikk 1T). Nå bruker jeg riktignok formeltillegget Microsoft Mathematics i like stor grad som håndskrift, og disse er fortsatt ikke synlige i webversjonen.

Når jeg lager skjermvideoer, som er den typen videoer jeg bruker i Omvendt undervisning, bruker jeg også OneNote, slik at det jeg går gjennom i timene og den gjennomgangen jeg har i videoene er samlet i en felles notatblokk for faget.

Med de delingsinnstillingene jeg har satt på notatblokkene som jeg har lagt ut på Skydrive til elevene mine, så må vi være Live-«venner» for at de skal kunne laste ned notatblokkene til egen pc. Dette er det ikke alle elever som ønsker å gjøre, noe jeg forstår. Jeg har derfor valgt å laste opp en ny versjon av ON-inndelingen på ITSL etter hver undervisningstime, som elevene kan laste ned herfra.

OneNote i vurderingsarbeidet

OneNote er velegnet til å organisere og samle informasjon. Dette har jeg brukt også til tilbakemeldinger og fremovermeldinger i vurderingsarbeidet. Jeg oppretter en inndeling i OneNote per elev, og så får hver vurderingsaktivitet sin side i inndelingen. På disse sidene setter jeg inn et vurderingsskjema (som kan være kriteriebasert, poengbasert eller en sjekkliste), hvor jeg noterer alle kommentarer jeg har til arbeidet som elevene har levert til meg. Når jeg legger ut vurderingen, via ITSL, legger jeg ved inndelingen (.one-fil), som betyr at elevene får ut alle tilbakemeldinger i hver tilbakemelding. Fordelen med dette er at elevene har samlet alle tilbakemeldinger (sammen med fremovermeldinger) som de har fått i faget mitt i en inndeling.

Omvendt undervisning – lage skjermvideoer

Det finnes utrolig mange ulike tjenester for å lage skjermvideoer. Noen tjenester er gratis, andre koster litt, mens noen koster mye. Når man skal velge hvilken tjeneste man vil bruke, så synes man skal tenke på et par ting; 1) hvilke videoer skal du lage? – skal de være profesjonelle med mye redigeringsarbeid, eller skal de «være ferdig på tirsdag» (sitat Jonathan Bergmann) 2) hvordan liker du grensesnittet? 3) hvor lange videoer skal du lage? 4) hvor mye er du villig til å betale?

Et fullstendig snudd klasserom, med teorigjennomgang og eksempler på video, krever en del videoer. Som skal lages. Innen tirsdag. Dette betyr at man ikke har tid til å redigere videoene til de er «perfekte» – de må få inneholde sine små feil (lyden av en tekstmelding som kommer mens man lager videoer, nasal stemme fordi man er forkjølet, upresise formuleringer). For min del betyr dette at jeg helst spiller inn videoen i mer eller mindre et opptak (med pauser, og noen ganger der jeg spiller inn siste delen på nytt), og laster den direkte opp på YouTube. Jeg har derfor ikke behov for et veldig avansert redigeringsprogram for «de daglige videoene», og har derfor prøvd ulike gratistjenester. Eller rettere sagt – jeg har prøvd Jing, Screencast-o-matic og Screenr. Og her er det punkt 2, 3 og 4 kommer inn i bildet. I gratisversjonen av Jing og Screenr kan du spille inn videoer på 5 min. I gratisversjonen av SOM er dette 15 min. Dette er en av hovedårsakene til at jeg valgte SOM i starten (pluss at jeg ikke er veldig glad i grensesnittet til Jing…). Senere har jeg kjøpt pro-versjonen til SOM, som nå koster 12$ per år, og da kan du spille inn videoer opp til 60 minutter, samt at du kan ha spille inn og redigere flere videoer «samtidig». Pro-versjonen av Jing koster 15$ per år, men denne har jeg ikke testet, så jeg vet ikke noe om lengden av videoene her. Screenr er noe dyrere (fra 19$ per måned), men da har man muligheten til uendelig mange brukere på samme konto (her ligger da begrensningen blant annet i antall skjermvideoer). Hvis man er flere sammen, så vil dette gjerne være et godt alternativ, men for lærere som tester ut på egenhånd, er dette for dyrt syns jeg.

Gratisversjonen av SOM er tilknyttet nettleser – du går inn på nettsiden, logger deg på og trykker «Start recording». Med pro-versjonen laster du ned et programtillegg, som du da kan har tilgang til ved et klikk (se bildet), og så er du et klikk unna å starte skjermopptaket. For meg dekker dette programmet behovet for at det er lett å ta i bruk, billig og et behagelig grensesnitt. Det er også veldig enkelt å laste videoene opp til YouTube (som jeg har valgt som kanal for mine videoer). Jeg gjør all merking (tagging) av videoen fra SOM, og får URL-adressen til videoen på YT i SOM, og trenger derfor ikke gå inn på YouTube etterpå. Hvis du vil eksportere filene i et videoformat, så kan det gjøres i .mp4 .avi .flv og .gif Dette holder for meg J

Planleggeren i Itslearning

Planleggeren kom for et par år siden, men jeg likte den ikke særlig godt i starten. Nå er det gjort noen små endringer i Planleggeren som gjør den langt mer brukervennlig. Det viktigste for min del er innføringen av «Emne». For dere som ikke er kjent med Planleggeren: Gå inn i et fag i Itslearning, og inn i Faginnstillinger → Egenskaper. Her haker du av for funksjonene Planlegger og Kompetansemål. Etter du har lagret går du inn i Faginnstillinger → Kompetansemål og importerer læreplanmålene for faget ditt. Så er det tid for planleggeren. Du har nå fått en ekstra lenke i venstremenyen som heter Planlegger. Gå inn her, og se etter Planleggerinnstillinger oppe til høyre. Nå ser du et valg som heter «Bruk emne». Ved å krysse av for denne er det MYE lettere å organisere de ulike periodene. Da kan man legge inn alle de ulike leksjonene innenfor et tema, og får valget med å vise alle leksjoner innenfor et tema, noe som gjør det lettere for elevene å se alt som er gjennomgått innenfor et tema før en avsluttende prøve i det temaet.

Jeg lager en leksjon per undervisningsøkt, og lar den stå som aktiv fra avslutningen av forrige økt til undervisningsøkten er ferdig. Dermed vil det være mulig for elevene å velge «Gjeldende» leksjon på fagsiden i ITSL, og få opp det som gjelder kommende time, og dermed de videoleksene som de har til neste time.

Videoene legger jeg ut via notatfunksjonen i ITSL, og hvert notat kan jeg da merke med kompetansemål fra læreplanen, som gjør det lettere å legge disse til som ressurser til leksjonene. Det kjekke er at det også er mulig å legge til oppgaver fra Kikora som aktiviteter i leksjonene. Dermed vil elevene ha alt samlet på førstesiden på fagsiden, uten å lete gjennom mappestrukturen.

De første egenvurderingsskjemaene jeg har laget har jeg laget i «Google skjema», etter en mal som Roger Markussen har laget. Nå har jeg gått over til å bruke undersøkelsene i Itslearning. Sålangt er jeg ikke veldig fornøyd med noen av tjenestene – eventuelt måten jeg har brukt dem på. Jeg vil gjerne finne en måte å kunne få tilbakemeldinger fra elevene uten at det tar mye tid å lage nytt skjema hver gang, samtidig som jeg ikke ønsker at det skal bli stor feilprosent i svarene (at det er for lett å oppgi galt navn, feil video etc). Jeg må nok prøve og feile litt i disse skjemaene.

Jeg sitter med en følelse av at jeg burde delt dette opp i flere ulike blogginnlegg – men etter et halvt års bloggtørke, så får dette være godt nok for i dag J

Redigert kl1945:
PS: jeg har også stor glede av Zoomit når jeg lager videoene, hvis jeg ønsker å fokusere inn på et bestemt område på skjermen

Islandsbesøk + 6 uker

tirsdag 24 mai 2011, kl. 22:05 | Publisert i Fritid, Geofag, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Jeg besøkte Island for første gang i hele mitt liv i vinterferien 2010. 6 uker senere satt jeg askefast i Tyskland. Jeg besøkte Island på nytt uken før påske i år – 6 uker senere er folk på nytt askefast. Selv er jeg heldigvis i Bergen…

http://www.aftenposten.no/embed/?art_id=4130185

Google nettsteder som verktøy for feltrapport

søndag 15 mai 2011, kl. 18:40 | Publisert i Digital skole, Feltarbeid, Konferanser og kurs, Web2.0 | 2 kommentarer

Ved siden av å undervise i Matematikk R1 og Geofag 1; være realfagskoordinator og superbruker på skolen; og være geonettverkskoordinator på Naturfagsenteret, er jeg for tiden student på Høgskolen i Bodø Universitetet i Nordland – jeg tar et kurs som heter «Miljøendringer i sub-polare områder». Kurset er nettbasert og inkluderer utover det en ukes feltarbeid på Island 🙂  (dere kan jo gjette hva som trakk mest…)

Fordelen med å ta dette kurset er at jeg får testet ut hvordan det er å være elev og skulle levere inn en feltrapport på den måten som jeg ønsker at mine egne elever skal jobbe. Jeg har ikke brukt Google nettsteder tidligere, og fikk mine to gruppemedlemmer til å være med på å teste ut dette som presentasjonsverktøy.

Rapporten ble levert tidligere denne uken og ligger åpent for innsyn: https://sites.google.com/site/feltrapportna131lgruppe8v2011/

Hvis noen har kommentarer til det vi har gjort, så kan dere komme med de her på bloggen min.

Jeg har jo tidligere brukt Wikispaces med elever, og der er mange likhetstrekk mellom de to tjenestene. Noen forskjeller er der dog.

Fordeler med Google nettsteder i forhold til Wikispaces

 • Koblet til Google-kontoen
  -> Google dokumenter
  -> Google kart
  -> YouTube
  -> Picasa
 • Enklere å endre layout enn i Wikispaces
 • HTML-koding i stedet for CSS (fordel for meg iallfall, og det er lettere å hjelpe elevene – for meg)

Ulemper med Google nettsteder i forhold til Wikispaces

 • Du kan ikke låse enkelte sider – de som har redigeringsrettigheter på nettstedet kan redigere alt
 • Kommentarfelt bare åpent for dem med redigeringsmuligheter (vanskeligere med respons fra andre)
 • Ingen (enkel) oversikt over antall sider en bruker (elev) har redigert eller kommentert

Har du testet Google nettsteder, Wikispaces eller andre tjenester for elevarbeid? Hvilke erfaringer har du?

Internasjonalt samarbeid – uten at det koster en krone!

onsdag 10 november 2010, kl. 21:24 | Publisert i Digital skole, Geofag | 1 kommentar
Stikkord: , , ,

Skoleåret 2008/09 og 2009/10 deltok jeg på EU-prosjektet CarboSchools med geofagelevene mine. Gjennom dette har jeg blitt kjent med en lærer fra Bordeaux – Mauricette Mesguich – som jobber på Lycée Max Linder. Vi møttes sist IRL under CarboSchools Spring School i Jena – Tyskland. Vi lærere som deltok på konferansen opprettet et prosjekt via eTwinning, der vi lærere har mulighet til å fortsette et samarbeid etter at EU-prosjektet er over. Hvis man oppretter et prosjekt via eTwinning, så må de lokale Comeniuspartnerne i de enkelte land godkjenne prosjektet. Når prosjektet er godkjent, vil man få et eget TwinSpace der vi har egne diskusjonsfora, fillager, bloggplattform, «lærerrom», «elevrom» og ikke minst et chatterom.

Før sommeren avtalte jeg et chattemøte med 2 andre lærere – en fra Frankrike og en fra Spania. Av ulike årsaker ble det meg og Mauricette som møttes, og vi avtalte at vi ville inkludere en elevgruppe hver i et fagsamarbeid nå i november. I dag – onsdag 10.november – «møttes» elevene våre for første gang. Jeg var veldig spent på hvordan dette ville gå. Vi hadde bestemt oss for å la elevene få lov til å snakke helt fritt ved første møte, slik at de skulle bli trygge på hverandre.

Det var utrolig morsomt å følge med i starten i et felles chatterom, det ble sagt lite. Men så oppdaget de muligheten for private chatterom, og plutselig var det mye aktivitet i klasserommet. Elevene pratet og lo og lurte plutselig veldig på hvor i Frankrike Bordeaux ligger, og om det er fint der, og om vi kunne reise dit på besøk. «Det er greit at vi logger oss på Facebook nå sant, for vi vil ha dem som venner på Facebook, og da kan vi se hvordan de ser ut… …»

Etterpå spurte elevene om det var greit om de hadde kontakt med elevene i Frankrike også utenom geofagtimene 🙂

Neste skritt nå er at jeg og min franske kollega skal lage oppgaver som elevene skal løse i fellesskap. Vi skal begge ha om ulike naturkatastrofer i våre fag, så tanken er å inkludere noe om hvordan ulike naturkatastrofer fremstilles i henholdsvis franske og norske medier – hvilke medier gir mest faginformasjon, slik at leseren også lærer eksempelvis geologi, og hvilke medier er mest opptatt av katastrofetenkningen. Vi vet enda ikke hvordan oppgavene våre kommer til å se ut, men vi er enige om at elevene må levere et produkt på slutten av hvert digitale internasjonale møte.

Jeg synes det er veldig spennende å skulle planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg sammen med en fransk klasse – der de har helt andre læreplaner og et annet skolesystem. Heldigvis virker det som om Mauricette og jeg har ganske like tanker om hvordan vi skal gjennomføre dette samarbeidet – et skritt om gangen.

Ellers vil jeg si at det er jo også en «million» andre ting jeg gjerne skulle blogget om det siste halvåret, men dere vet hvordan det er – tiden flyr. Jeg kommer plutselig tilbake 🙂

Muntlig eksamen og NDLA

mandag 15 mars 2010, kl. 22:13 | Publisert i Digital skole | 8 kommentarer
Stikkord: , ,

…. rettere sagt – muntlig eksamen og nettbaserte læremidler

I dag har jeg vært på sensorskolering i regi av Eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune. Der fikk jeg svar på et av de viktigste spørsmålene jeg har hatt i forhold til retningslinjene som HFK har gitt ut i forbindelse med lokalgitt eksamen – hva med tilgang til læremidler i forberedelsesdelen?

«Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang, med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne.» (Retningslinjer for lokalgitt eksamen ved videregående skoler i Hordaland 2010)

Dette betyr at elevene ikke har tilgang til noen nettbaserte læremidler, som igjen betyr at vi som kun bruker nettbaserte læremidler i undervisningen ikke har det samme valget i forhold til hvilken eksamensmodell man ønsker å bruke. Retningslinjene sier at «Utgangspunktet er at faglærar avgjer kva for eksamensmodell(ar) som kan godtakast i det aktuelle faget. Dersom faglærar kan akseptere begge modellane, kan elevane velje eksamensmodell. Dette inneber at ein i ei og same gruppe kan gjennomføre eksamen etter begge modellane.» Dette valget gjelder ikke oss som bruker ndla.no, lokus.no, viten.no – og der all struktur i lærestoffet ligger i planer på It’s Learning.

Personlig liker jeg bedre 48timersmodellen, men må likevel spørre – Er det rettferdig at vi som primært bruker nettbaserte læremidler ikke får det samme valget?

« Forrige sideNeste side »

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.