Geofag 1/X: Kjennetegn på måloppnåelse / Vurderingskriterier

tirsdag 8 september 2009, kl. 17:42 | Publisert i Geofag, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , , , , ,

(Et liten korreksjon i innlegget: I forbindelse med at HFK flyttet ITSL fra egen til ITSL-server, har URL-adressene for webfiler endret seg. Lenken til «Kjennetegn for måloppnåelse» er nå rettet opp. 21.oktober 2011)

I mitt forrige blogginnlegg lovet jeg at det neste skulle omhandle positiv bruk av PC i skolen. Og det kommer. Men først må jeg publisere et innlegg som jeg har lovet mine geolesere i lengre tid.

Gjennom Geoprogrammet er det opprettet diverse Geonettverk i Norge som skal være behjelpelig i oppstarten av Geofaget i den videregående skole. Vi har hatt en veldig god aktivitet i Geonettverk for Vestlandet, der vi har hatt et hovedfokus på vurdering (og tildels eksamen). I løpet av våren satte vi i gang et arbeidsdokument med et fokus på å lage gode kjennetegn på måloppnåelse for læreplanen i Geofag 1/X. Etter siste samling forrige uke (2.september 2009), ble vi enige om at vi legger dokumentet ut til innsyn og deling. Dokumentet er fortsatt under en arbeidsprosess, der vi skal revidere det senere dette skoleåret, ved å evaluere verdien de har hatt i arbeidet med å utarbeide gode vurderingssituasjoner, i selve vurderingsprosessen og ikke minst gi en god og rettferdig fremovermelding til elevene med basis i vurderingskriteriene.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på vurderingskriteriene som er utarbeidet, dette er langt fra et dokument som har har vært korrekturlest, det er et arbeidsdokument som er utarbeidet av alle deltakende lærere i fellesskap. Blant annet er ikke ordlyden lik for alle kjennetegnene. Hvis noen der ute ønsker å være behjelpelig med innspill til hvordan kriteriene kan bli bedre, ta gjerne kontakt med oss på geonettverk.vestlandet@gmail.com

På vegne av Geonettverk på Vestlandet – Elisabeth Engum

Endelig på tur! (Feltarbeid i geofag)

mandag 29 september 2008, kl. 15:13 | Publisert i Feltarbeid | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , ,

Geofag er jo et feltfag – vi må faktisk ut i felt for å kunne gjennomføre alle målene i læreplanen – noe som både er utfordrende og veldig kjekt!

Utfordringer ved feltarbeid i geofag:

 • hvor skal vi dra? – noen skoler har spennende felt rett utenfor skolens vegger, litt mer utfordrende for en skole midt i sentrum, med stort sett bygninger, brostein og asfalt rundt seg
 • hva ønsker jeg å fokusere på? – skal jeg forelese underveis, eller la elevene utforske selv?
 • når på året bør vi reise? – her er det mange hensyn å ta, snøen som kommer tidlig i fjellet, høstregnet som gjør feltarbeid mye mer krevende, jo tidligere på året vi reiser, dess mindre teori har elevene med seg
 • dagstur eller overnatting?
 • hva kan jeg forvente at elevene har av eget utstyr – soveposer, liggeunderlag, ryggsekk, sko?
 • hvor mye kan de bære med seg?

Jeg er fortsatt veldig fersk som lærer, og ser stadig vekk hvordan jeg kan gjøre ting bedre og annerledes «neste gang», det er godt jeg har maaange år igjen av lærerkarrieren min 🙂

Så – hvilke turer har jeg vært på i høst?

 • Geofag 1: 2 dagers ekskursjon langs Rallarvegen
 • Geofag 2: Dagstokt til Vatlestraumen og Korsfjorden med F/F Hans Brattstrøm

Toktet kommer jeg tilbake til i eget oppslag, det var en del av et EU-prosjekt som skolen er med på.

Ekskursjon med Geofag 1

Sitat fra beskrivelse på ITSL-prosjektet som Geofaglærerne i Hordaland har sammen

«Jeg hadde en super ekskursjon med elevene min 16.-17.september. Jeg tok toget til Hallingskeid tirsdag kl1028. Denne dagen var det fokus på geologisk tid, med grunnfjellet, fyllitten og skyvedekket. Vi satte opp en lavvocamp mellom Grøndalsvatnet og Klevavatnet på ettermiddagen. Siste del av dagslyset ble brukt til å jobbe med GPS’en opp mot kartet. Etter dette fyrte vi opp bål og hadde det sosialt.

Dag to, etter en natt med minusgrader, var det fortsatt fokus på geologisk tid. Men fra enden av Klevavatnet, der de fine Rundsvaene er, ba jeg elevene endre litt fokus til landformer som skyldes vann og is. Dette kommer jeg til litt senere i undervisningen, men de har hatt en god del i geografien, sånn at de godt kan friske opp igjen dette.

Kurset med Inge Aarseth i sommer kom godt med som forberedelse til denne ekskursjonen, samt en dagstur i sommer på egenhånd. Da kunne jeg legge inn GPS-punkter på alle elevGPS’ene slik at de også fikk i oppgave å navigere seg til ulike punkt, der jeg på forhånd visste at her var det noe interessant å se.

Dag to ble en mye lengre dagsmarsj – over 14 km. Dette ble en lang tur for enkelte av elevene, spesielt med tanke på at de bar lavvoer, stormkjøkken, soveposer, liggeunderlag, og etterhvert litt stein og sand 🙂 Men litt trening har de bare godt av, ikke sant?

En ekskursjon som jeg kan anbefale flere å ta, men det bør nok skje før høstferien pga fare for snø, og hvor lenge man har solen.

Gleder meg til tur også til neste år!»

Hvilke læreplanmål er ekskursjonen knyttet til?

 • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
 • observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene
 • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
 • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy
 • gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område

I tillegg får elevene med seg en bekreftelse på hva de har vært med på, som de kan vise kroppsøvingslæreren. I kroppsøving har de nemlig friluftsliv som et av hovedkompetansemålene:

 • planleggje, gjennomføre og vurdere opphald i naturen, og gjere greie for korleis mat, utstyr og klede kan verke inn på opplevinga av naturen (Vg2)
 • planleggje, gjennomføre og vurdere turopplegg med kart og kompass som hjelpemiddel (Vg3)

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.