Pust inn… Pust ut…

onsdag 9 september 2009, kl. 18:59 | Publisert i Refleksjon | 1 kommentar
Stikkord:

Det gikk opp for meg i dag at det bare er tre uker siden vi møtte elevene våre for første gang dette skoleåret. I løpet av disse tre ukene har jeg vært med på/gjort følgende:

  • IKT-kursing av lærere
  • IKT-kursing av elever (MANGE elever)
  • Startsamtaler med elever (dessverre ikke ferdig…)
  • Dagstokt med geofag-elever (med møter i forkant)
  • Ledet FAU-samling / Geonettverkssamling for geofaglærere
  • Hatt møter med en ekstern etat
  • Hatt møte med en PPU-student som skal ha praksis hos meg senere i høst
  • Vært hjemme pga forkjølelse (og alle lærere kjenner til ekstraarbeidet tilknyttet sykdom…)
  • (Deltatt aktivt i nettdebatt rundt bruk av PC i skolen… ;-))

Alt dette i tillegg til vanlig fulltids-undervisning (rettere sagt, jeg er 90% lærer og 10% superbruker). Eller, vanlig og vanlig. Det er skolestart og elevene har ventet på sine bøker og/eller PC’er, noe som har gitt mer tid foran kopimaskinen. I tillegg til at sikringene har gått et par ganger når man har hatt undervisning på datarom. Og så holder vi på å planlegge en ekskursjon for hele Vg1 stusp neste uke. Årsplanene er ikke helt klare enda. Ei heller en fullstendig plan for fagdagen kommende fredag. Det er godt man tør å improvisere, i alle fall i klasserommet 😉

Men nå er det storbandøving… Det er ikke bare i klasserommet jeg spiller jazz (“,)

Pust inn… Pust ut…

Forskning, skolepolitikk og journalister

torsdag 3 september 2009, kl. 16:00 | Publisert i Digital skole, Refleksjon, Skolepolitikk | 31 kommentarer
Stikkord: , , , , ,

Dagens artikkel i BT “Flinke lærere lar PC’ene stå i fred” kan ikke stå ukommentert.

* Lærere med mindre enn 30 studiepoengs utdanning i faget, som følger læreboken og som bruker mye IKT, gir dårlige elevresultat.

* Lærere med høy fagdanning, som ikke følger læreboken og bruker lite, men målbevisst IKT gir gode elevresultat.

– Lærerne som oppnår spesielt gode resultater år etter år har høy faglig utdanning. Men det er forunderlig lite sammenheng mellom høy faglig utdanning og høy IKT-bruk, sier førsteamanuensis Lars Vavik ved Høgskulen Stord/Haugesund. Han er prosjektleder for Skolefagsundersøkelsen.

Aller viktigst er det likevel at læreren kan sitt fag, ikke minst når PC-en tas i bruk.

Undersøkelsen har visstnok sett på 1) lærernes faglige bakgrunn (her kunne det også vært interessant å se på hvilken IKT-bakgrunn lærerne har, eller?); 2) hvorvidt lærerne er bundet av læreboken i sin undervisning eller ikke; samt 3) hvor mye IKT brukes – og så har man koblet dette opp mot elevenes resultater. Altså MINST tre parametere. To kombinasjoner presenteres i artikkelen. Mitt første spørsmål er: hva med de lærerne som har liten fagutdanning og ikke bruker mye IKT? Og det andre følger hakk i hel: hva med de lærerne (oss) som både har høy faglig utdanning og bruker en god del IKT i klasserommet? Eller hva med å si “Flinke lærere lar lærebøkene ligge uåpnet”?

Min store irritasjon er at BT velger å la bruk av IKT i skolen være overskriften NOK EN GANG, selv om det viktigste resultatet som kommer frem er at de lærerne som “oppnår spesielt gode resultater år etter år har høy faglig utdanning”. Dette er det viktigste! Og dette bør legges til grunn når man ansetter nye lærere, også i grunnskolen.

Dette er IKKE en nøytral presentasjon av en (forsknings-)undersøkelse.

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.