Skolearena og vurderingsmodulen

torsdag 23 oktober 2008, kl. 14:48 | Publisert i Digital skole, Konferanser og kurs, vurdering | 2 kommentarer
Stikkord: , , ,

I dag er jeg på kurs hos HFK i Skolearena og vurderingsmodulen med en fra IST. Jeg vil prøve å gjøre notater fra dette kurset fortløpende i bloggen (vi sitter på et datarom, og jeg vil ikke lagre denne teksten lokalt på denne maskinen)

Fokus på vurderingsmodulen. Det vil komme en ny versjon om et par dager, så det vil komme informasjon om dette etterhvert.

Alle skoler en er ansatt ved i HFK vil dukke opp i menyen oppe til venstre i vurderingsmodulen. Grunnen til at vurderingsmodulen åpnes i et eget vindu er at den ligger på en egen server.

Det har vært et problem med at default ligger som skoleåret 2006/07, dette endres ved å endre til inneværende skoleår, deretter logge av ved det røde krysset til høyre. I det øyeblikket vil de siste innstillingene lagres (det holder ikke å lukke vinduet).

De ulike funksjonene i fagvurderinger: Den blå piltasten er angreknappen, men hvis du har lagret endringene, dermed vil ikke denne funksjonen virke.

Dele-tegnet er et slettetegn. Vil alltid få ekstra spørsmål om du virkelig skal slette. Ellers er det en utskriftsknapp, og en kopieringsknapp (hvis du har liknende vurderingssituasjon flere år på rad)

Når man legger til en ny vurderingssituasjon, er det bare ett felt som er obligatorisk, og det er ruten «Beskrivelse». All annen informasjon er frivillig.

Læreplanmål: IST ønsker at vi etterhvert skal kunne importere læreplanmålene direkte. De holder på å lage en ny planmodul i IST som skal implementeres etterhvert. Per i dag må læreplanmålene skrives inn manuelt.

Vurderingskriterier: Tanken er å legge inn kriterier for måloppnåelse.

Vedlegg lærer: Klikke på binders for å kunne legge til filer. Det kan legges til en hel liste med vedlegg – tekstfiler, lydfiler, filmsnutt etc. Man ser vedleggene ved å klikke på «Vedleggsliste»

Vurderingsstatus: Så lenge det står som Under arbeid er det bare lærer som ser vurderingssituasjonen. Det må settes til publisert for at elevene skal kunne se disse. Det er egentlig ingen forskjell mellom «under arbeid» og «planlagt», dette er for at lærerne selv kan skille mellom ulike vurderingssituasjoner, som elevene ikke skal se.

I ny versjon må man BÅDE publisere selve vurderingssituasjonen og elevens vurdering. I dag holder det med elevens vurdering.

Type: Bruk denne litt strengt, slik at sorteringsmekanismen i Matrisefunksjonen fungerer.

Tellende: Har ingen automatisk funksjonalitet, det kommer ikke til å bli gjort noen beregninger av noe karaktersnitt i vurderingsmodulen.

Vekting: Et tallfelt. Kan angi hvor mye denne vurderingssituasjonen skal telle. Dette er også bare veiledende, ingen beregninger gjøres her heller. Det er fortsatt faglærers helhetsvurdering som skal telle for at karakteren skal settes.

Skalatype: De karaktersettene som kan brukes i vurderingsmodulen. Hvis vi savner en skalatype, må vi kontakte Svein Kirkevik.

Vurderingsdato: Lærer bestemmer selv hva denne datoen skal brukes til. Fradato, Tildato ved prosjekter.

Inni vurderingen: Hvis du ønsker å velge alle elever i en liste: Klikk på Velg

Sortering av vurderingssituasjoner: Alfabetisk.

«Min tekst»: I dag har kontaktlærer innsyn, i neste modul har kontaktlærer ikke mulighet til det. Datatilsynet krever at så lenge det ligger informasjon om elever innenfor et slikt datasystem, så skal eleven vite at dette finnes, og har krav på å lese dette hvis han/hun ønsker det. Pass derfor på hva du som lærer skriver i dette feltet.

Når du åpner det større vinduet for å legge inn mer tekst på vurderingen til den enkeltes elev, så kan du gå videre til neste elev ved pil nede til høyre.

Eleven kan legge inn vedlegg til en vurderingssituasjon. Altså kan eleven levere inn en oppgave via vurderingsmodulen i Skolearena.

Elevne kan også vurdere sitt eget arbeid før lærer vurderer. Eleven gjør dette i Vurderingstekst elev.

I ny versjon kommer en ny knapp med kopiering – slik at samme vurderingen kan gis til flere elever samtidig, eksempelvis ved gruppearbeid.

Hva med ekstraprøver? Opprett en vurderingssituasjon. De elevene som ikke skal ha denne vurderingssituasjonen sletets fra situasjonen, ved samme knapp som å slette vurderingssituasjon. Hvis du sletter feil elever, så kan alle elevene hentes frem igjen med knappen «Hent elever». Dette påvirker ikke allerede eksisterende vurderinger.

Det vil komme retningslinjer fra fylket i hvor mye som MÅ legges inn i vurderingsmodulen.

Rapporter: Neste versjon – der vil Excel-formatet virke, det gjør det ikke nå. Pdf funker nok best hittil…

Karakterer: trenger ikke å registreres i skolearena, det holder med vurderingsmodulen. Etterhvert vil vurderinger fra ITSL bli hentet inn i vurderingsmodulen også. Vurderingsmodulen synkronisert hvert døgn. Karakterene (termin og standpunkt) settes i Matrise-fanen. Det er bare karakterene som sendes til Extens. Vurderingsmodulen henter data fra Extens, men det er bare termin og standpunkt karakter som sendes tilbake.

                                        <Vi får se hvordan det ser ut for elevene (veldig greit å ha sett!)>

Vedlegg: I neste versjon kan vi legge inn egne vedlegg til enkeltelever.

Kontaktlærer: Her kan det legges inn situasjoner som er spesielt for kontaktlærer. Elevsamtaler etc. I fanen Elever vil kontaktlærer ha innsyn i alle situasjoner som er lagt ut, også de som ikke er publisert. Kontaktlærer vil kunne lese den lange teksten også. Her vil kontaktlærer kunne legge inn foresatte, og om de foresatte skal ha tilgang til vurderingsmodulen. Dette er en egen base, og vil ikke kommunisere med Extens. (Fravær kan legges ut som fil) Her er det foreløbig ingenting som viser at eleven er fylt 18år, dermed må kontaktlærer passe på!

Bekreftelser: Oransje for å ha sett, grønt for kommentar (både fra elever og foresatte)

 

Dett var dett. Kurset ferdig for i dag. (og her har det sikkert vært masse skrivefeil….)

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.