Geofag 1/X: Kjennetegn på måloppnåelse / Vurderingskriterier

tirsdag 8 september 2009, kl. 17:42 | Publisert i Geofag, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , , , , ,

(Et liten korreksjon i innlegget: I forbindelse med at HFK flyttet ITSL fra egen til ITSL-server, har URL-adressene for webfiler endret seg. Lenken til «Kjennetegn for måloppnåelse» er nå rettet opp. 21.oktober 2011)

I mitt forrige blogginnlegg lovet jeg at det neste skulle omhandle positiv bruk av PC i skolen. Og det kommer. Men først må jeg publisere et innlegg som jeg har lovet mine geolesere i lengre tid.

Gjennom Geoprogrammet er det opprettet diverse Geonettverk i Norge som skal være behjelpelig i oppstarten av Geofaget i den videregående skole. Vi har hatt en veldig god aktivitet i Geonettverk for Vestlandet, der vi har hatt et hovedfokus på vurdering (og tildels eksamen). I løpet av våren satte vi i gang et arbeidsdokument med et fokus på å lage gode kjennetegn på måloppnåelse for læreplanen i Geofag 1/X. Etter siste samling forrige uke (2.september 2009), ble vi enige om at vi legger dokumentet ut til innsyn og deling. Dokumentet er fortsatt under en arbeidsprosess, der vi skal revidere det senere dette skoleåret, ved å evaluere verdien de har hatt i arbeidet med å utarbeide gode vurderingssituasjoner, i selve vurderingsprosessen og ikke minst gi en god og rettferdig fremovermelding til elevene med basis i vurderingskriteriene.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på vurderingskriteriene som er utarbeidet, dette er langt fra et dokument som har har vært korrekturlest, det er et arbeidsdokument som er utarbeidet av alle deltakende lærere i fellesskap. Blant annet er ikke ordlyden lik for alle kjennetegnene. Hvis noen der ute ønsker å være behjelpelig med innspill til hvordan kriteriene kan bli bedre, ta gjerne kontakt med oss på geonettverk.vestlandet@gmail.com

På vegne av Geonettverk på Vestlandet – Elisabeth Engum

Geofagsamling i HFK

tirsdag 5 mai 2009, kl. 19:21 | Publisert i Geofag, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , , , , ,

I morgen er det FAUsamling for geofaglærere på Skolelab’en i Bergen. Tema er Eksamen og Vurdering. Det føles på mange måter som om dette kommer litt for seint, men samtidig gjelder vel fortsatt “Bedre seint enn aldri”.

Jeg ser virkelig frem til å møte de andre geofaglærerne igjen – utrolig viktig arena når vi alle (stort sett) er alene som geofaglærere på våre skoler. I tillegg er jeg veldig glad for at Pål Kirkeby Hansen skal delta, siden han både satt i læreplangruppen for geofag og sitter i eksamenskomitéen for geofag. Kanskje vi kan få svar på spørsmål vi nå sitter med etter å ha vært gjennom læreplanene i geofag?

Jeg håper også at denne dagen skal gi oss tid og rom til å jobbe med vurderingskriterier (eller kjennetegnmåloppnåelse) i geofag. Det ville vært en fordel om vi tenker noenlunde likt, særlig med tanke på at det sannsynligvis vil være oss i denne gruppen som skal sensurere for hverandre på muntlig eksamen. Da er det greit at vi er noenlunde enige om hva som står i læreplanen.

Ellers er jeg ikke helt ferdig med å komme med referater fra prosjektmøtet i Italia, men det er travle dager for tiden, så blogginnleggene kommer når de kommer 🙂

Bilde: “I’m sorry, I can’t be perfect” by Léoo, found via http://www.compfight.com/

Vurderingssituasjon som læringsarena?

torsdag 2 april 2009, kl. 22:02 | Publisert i Geofag, Refleksjon, vurdering | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , , , ,

I morgen skal jeg gjennomføre “skriflig prøveeksamen” i Geofag 2. Elevene fikk ut forberedelsesdelen for en uke siden, siden de tross alt har full pakke undervisning i andre fag ved siden av å skulle forberede seg til heldagsprøven. Jeg har prøvd å få elevene til å knytte forberedelsesdelen opp mot læreplanen: “Hvilke læreplanmål klarer dere å knytte til det oppgitte temaet?” Ved en felles gjennomgang sammen med elevene klarte vi/de å sette opp en liste over aktuelle læreplanmål OG hvilke ressurser de burde bruke for å innhente informasjon. Dette er helt klart en læringsarena for elevene. Dette er også grunnen til at jeg har valgt å ha denne heldagsprøven i god nok tid før elevene eventuelt skal opp til skriftlig eksamen, fordi det er en ny måte å jobbe på – elevene har ingen erfaring med den type vurderingssituasjon, og jeg har ikke lært noe om denne typen vurderinger på PPU, eller erfart det som lærer. Jeg er svært spent på hvordan besvarelsene blir i morgen. Og ikke minst elevens respons på denne typen oppgaver i ettertid.

Ellers hadde jeg en lang samtale med en “kollega” i ettermiddag. Veldig godt å få luftet litt frustrasjon med en som også sitter alene med ansvaret for Geofag 1 og Geofag 2 på sin skole. Det er godt at man ikke er alene om å slite med de samme tingene. Det skal bli godt med en ny fagsamling igjen i mai, og da heldigvis sammen med et medlem av læreplangruppen OG eksamenskomitèen. Temaene denne gangen blir Eksamen og Vurderingskriterier. Vi (les geofaglærere) kommer nok til å prøve å få de (les sentrale myndigheter) til å forstå at de bør utvikle noen felles vurderingskriterier, som er litt mindre generelle enn de som nå ligger ute.

I dagens samtale kom det også frem at andre geofaglærere i fylket setter stor pris på den innsatsen jeg har gjort for faget i fylket. Sånt varmer! MYE. Så jeg er litt gladere i dag 🙂

Og snart er det påskeferie – først en helg med Vossajazz og alpinkjøring, senere i påsken venter hytte-til-hytte-tur i Jotunheimen. Alle rettebunker skal bli liggende igjen hjemme 😉

 

Bilde: "Inauguration/Exam Day" av Ben+Sam, lagt ut via FlickrCC

Formidling til kollegaer

onsdag 8 oktober 2008, kl. 11:21 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | 4 kommentarer
Stikkord: , ,

Tema for dagens fellesmøte (som vi har hver onsdag morgen) var «Presentasjon av de ulike prosjekter vi har gående på skolen». Nå var det tid for at alle kollegaer skal få se hva vi driver med på de ulike avdelingene.

Jeg fikk selvfølgelig ansvar for å fortelle om mine prosjekt. Og når jeg satte meg for å tenke på hvilke hvilke prosjekt jeg holder på med, så ble det jo faktisk hele 4 (++)! I skrivende stund sitter Geofag1-elevene mine med prøve, og jeg sitter prøvevakt, så da kan jeg jo fortelle dere der ute det som jeg nettopp har fortalt mine kollegaer.

Prosjekt 1: CarboSchools

CarboSchools er et EU-prosjekt som ble startet i 2004 av CarboEurope og CarboOcean, to store forskningsprosjekt som forsker på karbonkretsløpet. Prosjektet har fått midler ut 2010 fra EU-programmet «Science in Society». Fra 2008 er pgså EU-prosjektet EPOCA, som studerer forsuring av havet, bidragsyter.

Den norske greinen av CarboSchools har et fokus på havet – gjennom UiB – «det marine universitetet». Jeg er jo selv utdannet fysisk oseanograf fra Geofysisk Insitutt på UiB, og har derfor masse kontakter der enda. Flere av vennene mine jobber jo der 🙂 Jeg fikk derfor vite om CarboSchoolsprosjektet av Ingunn Skjelvan, som er kjemisk oseanograf ved GFI. Hun og Eva Falck er koordinatorene på prosjektet ved UiB. I 2006 startet de et samarbeid med Bergen Katedralskole, og en biologilærer der. I år har Bjørgvin kommet med med mitt geofag, og Danielsen med det andre nye faget Tekologi- og Forskningslære. Tre skoler, med ulikt faglig fokus altså 🙂

Praktisk betydning av å være med i prosjektet:

 • elevene (og jeg 🙂 ) får være med på dagstokt med UiB’s ene forskningsfartøy – F/F Hans Brattstrøm
 • elevene får komme på UiB og gjennomføre vannanalyser med utstyr som vi ikke har råd til på skolen
 • elevene får en smakebit på hvordan det er å være marin forsker
 • jeg får en «gratis» geotop i Geofag 2
 • muligheter til utveksling med skoler i utlandet (men usikker på hvordan dette vil være med det nye «Gratisprinsippet» – jeg må sette internasjonal koordinator på den saken)
 • potensiale for kontakt mellom elever på ulike skoler i Bergen – håper vi får til en elev-workshop der elevene deler de ulike resultatene man har fått med elevene fra de andre skolene

For min del kommer prosjektet til å pågå ut neste skoleår, det betyr at neste års Geofag2-elever også vil få dette tilbudet. Neste år skal det også være en stor offisiell avslutning av prosjektet. Hva det vil innebære for meg og elevene vites enda ikke. Den som venter får se

Prosjekt 2: GIS i skolen

August 2007 startet et pilotprosjekt kalt «GIS i skolen» opp. Dette kom i gang i forbindelse med at Kunnskapsløftets nye læreplan i geografi inneholder GIS. De fleste geografilærere har ikke kjennskap til GIS i utgangspunktet, og målet er at en liten pilotgruppe skal lage undervisningsopplegg som andre kan dra nytte av seinere. Grunnen til at jeg ble med i denne pilotgruppen er at jeg hadde sendt en rekke mail med forespørsler om GIS-programvare til bruk i Geofag. Slik jeg tolker kompetansemålene i Geofaglig verktøykasse – Geofag1 – skal elevene i Geofag kunne bruke GIS (og det forutsetter jo egentlig at de har vært borti det i geografifaget på Vg1).

Personlig fikk jeg ikke gjort mye i dette prosjektet i forrige skoleår, som skyldes

 • elevene mine på Vg2 hadde ikke bærbare PC’er – gratisprogramvaren som ligger ute på nettet er IKKE i .msi-format, altså vanskelig for en systemansvarlig å legge ut på maskinene på datarommet via nettverket = fikk aldri gjort noe GIS med elevene i hele forrige skoleår
 • det hjalp ikke med sykkelulykken som jeg hadde i oktober i fjor…

Men i år :-):

 • elevene på Vg2 har bærbare PC’er – de kan selv legge inn programvare
 • (problem: flere av elevenes PC’er er på «reparasjon» hos IKT-gutta – det tar dessverre veldig lang tid….)
 • elevene mine på Vg3 har to timer i uken på et datarom – der det er lagt inn den GIS-programvaren jeg ønsker å bruke! jeg ga fra meg en liste før sommeren over det jeg trengte, og jammen var det installert da jeg kom på jobb i august!

Delmålet mitt:

 • bruke GIS-dagen 19.november som et mål – innen da vil jeg ha brukt nok GIS til at elevene skal kunne ha en stand på skolen om bruk av GIS – i vårt prosjekt – ekskursjonen til Hallingskeid/Myrdal i midten av september
 • elevene brukte GPS på ekskursjonen, disse dataene skal brukes i GIS-verktøy i rapporten som skal utarbeides i etterkant – kanskje kan elevene også georeferere bildene de tok på turen slik at disse kan legges ut på GoogleEarth eller ArcGIS Explorer?

Etterhvert:

 • lære opp geografilærerne her på huset (og andre hvis de ønsker det – naturfag, historie…) til bruk av GIS – forhåpentligvis kan jeg si litt om hvilken programvare som egner seg best (jeg må bare sette meg inn i det selv først… – jeg sitter og lurer litt på om dette kanskje er noe jeg kunne brukt en e-koordinator til??)
 • lage undervisningsopplegg tilknyttet Geofag og GIS som jeg kan videreformidle til andre geofaglærere – via denne bloggen og et ITSL-prosjekt som jeg har startet med/for de andre geofaglærerne i fylket (Hordaland)

Prosjekt 3: Flerfaglig samarbeid

samarbeidsprosjektet mellom Geofag og Kroppsøving, som resulterte i ekskursjonen vi hadde fra Hallingskeid til Myrdal. Den har jeg beskrevet nærmere her inne på bloggen tidligere. Endelig fikk jeg vist hva vi gjorde til kollegaene mine, som kanskje ikke alltid helt har forstått hvorfor elevene mine skal ut av huset hele tiden… 😉

Prosjekt 4: Værstasjonen

Forrige skoleår fikk jeg kjøpt inn en Davis værstasjon til skolen, for bruk i Geofag 1 og 2. Men så var det denne berømmelige sykkelulykken min igjen da, som satte litt stopper for denne jobben (jeg var ikke særlig lysten til å bevege meg ut på et tak for å sette opp denne, eller tenke på hvordan jeg skulle få tillatelse til å få dette til). Men nå er alt så meget bedre, som det heter så fint, og jeg har fått med meg driftslederen på saken. Han har snakket med vaktmesteren på huset vegg i vegg (de har en takterrasse som kan brukes for å komme til taket på vår skole – det er nemlig et skråtak…), og vi har vært på befaring. Driftleder skal bestille festeanordninger til det hele, og så skal opp og ut.

Deretter kommer jobben med å få denne til å snakke sammen med den trådløse konsollen og datamaskinen og det ene med det hitt. Ønsket mitt er uansett at vi kanskje kan få til et samarbeid mellom Geofag og Informasjonsteknologi, at elevene kan jobbe sammen mot å få en hjemmeside der våre værdata kommer ut. Mine elever (med min veiledning) sier noe om hvordan vi ønsker dataene visualisert, og IT-elevene, med veiledning fra Øyvind eller Frode, setter opp hjemmesiden. For meg ser det ut som en vinn-vinn-situasjon. På toppen av det hele må jo dette kunne brukes i 1P-matematikk, når de skal se på grafiske fremstillinger. Det må være mer interessant å se på de dataene som er samlet inn på egen skole enn tall i en lærebok, ikke sant?

Andre småprosjekt, som jeg nevnte for kollegaene i en meget kjapp avslutning (de hadde ikke satt av nok tid til meg…..)

 • bloggen min (som du nå leser! hehe)
 • Wiki-siden i Geofag1
 • presentasjon på karrierekvelden på GFI for geofysikkstudentene (det kommer i eget innlegg her inne)
 • elever som blir med meg på seminar om Vær og klima, fra kl1630 til 1830, i sin fritid, fordi de synes det er spennende

Og konklusjonen til alle prosjektene mine?

Forhåpentligvis:

 1. bedre undervisning
 2. mer motiverte elever
 3. god reklame for Bjørgvin
 4. flere geofysikere ut i skolen
 5. flere elever som velger geofaglig utdanning etter vgs

Garantert

 • en lærer som koser seg i jobben 🙂

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.