Underveisvurdering uten karakter og dokumentasjon

mandag 16 februar 2009, kl. 19:26 | Publisert i Digital skole, Skolepolitikk, vurdering | 3 kommentarer
Stikkord: , , , ,

I dag var temaet for fellesmøtet på “Stusp” underveisvurdering uten karakter. Bakgrunnen for dette er opplæringsdirektørens administrative vedtak når det gjelder dokumentasjon av vurdering: “Vedtaket seier at skolane skal ha eit system som viser at det er dokumentert at elevane har fått vurdering utan karakter. Det seier også at alle karakterar som er gitt i løpet av skoleåret, skal registrerast i SkoleArena/Vurdering”. Opplæringsdirektøren har gitt skolene i Hordaland fylkeskommune 3 ulike alternativer på hvordan vi kan dokumentere at det er gitt en vurdering uten karakter:

“Skolane skal ha eit system som viser at det er dokumentert at elevane har fått vurdering utan karakter. Dette kan t.d. gjerast ved at

  • faglærar gir ei beskrivande oppsummering av korleis vurderingsarbeidet har vore gjort i høve til kvar elev. Oppsummeringa skal leverast rektor.
  • faglærarar som bruker SkoleArena eller It’s learning i rettleiinga av elevane, kan dokumentere vurderinga her.
  • eleven signerer (med dato) på ei liste at vurdering er gitt.”

Som superbruker på ITSL og Skolearena ble jeg bedt om å vise den praktiske måten man kan bruke Skolearena til en underveisvurdering uten karakter. I Skolearena kan man nå velge “Samtale” som vurderingssituasjon. Jeg viste kollegaene mine en mer omfattende variant – der man kan bruke det “store feltet” til å beskrive hvordan elevene ligger an innenfor hvert enkelt kompetansemål i læreplanen. Naturlig nok var det mange av kollegaene mine som ikke var spesielt glad i denne varianten. Det var for mye arbeid med dette. For min del så jeg hvordan dette kunne fungere som en tydeliggjøring for elevene hvordan vurderingssituasjoner og læreplan henger sammen.

Etter min introduksjon om den praktiske delen var det tid for diskusjon om hvordan vi ønsker å gjøre dette hos oss. Men jeg hadde (og har) feber, så jeg gikk hjem. Jeg vet dermed ikke hvor vi ender hos oss, men jeg har iallfall selv sett hvordan en grundig underveisvurdering kan være til nytte for meg som lærer (hvordan har jeg testet de ulike kompetansemålene) og for elevene i forhold til en bevisstgjøring rundt læreplanen. Den endelige standpunktkarakteren skal jo vise til den kompetansen elevene har opparbeidet seg innenfor læreplanens målsetninger.

Skolearena og vurderingsmodulen

torsdag 23 oktober 2008, kl. 14:48 | Publisert i Digital skole, Konferanser og kurs, vurdering | 2 kommentarer
Stikkord: , , ,

I dag er jeg på kurs hos HFK i Skolearena og vurderingsmodulen med en fra IST. Jeg vil prøve å gjøre notater fra dette kurset fortløpende i bloggen (vi sitter på et datarom, og jeg vil ikke lagre denne teksten lokalt på denne maskinen)

Fokus på vurderingsmodulen. Det vil komme en ny versjon om et par dager, så det vil komme informasjon om dette etterhvert.

Alle skoler en er ansatt ved i HFK vil dukke opp i menyen oppe til venstre i vurderingsmodulen. Grunnen til at vurderingsmodulen åpnes i et eget vindu er at den ligger på en egen server.

Det har vært et problem med at default ligger som skoleåret 2006/07, dette endres ved å endre til inneværende skoleår, deretter logge av ved det røde krysset til høyre. I det øyeblikket vil de siste innstillingene lagres (det holder ikke å lukke vinduet).

De ulike funksjonene i fagvurderinger: Den blå piltasten er angreknappen, men hvis du har lagret endringene, dermed vil ikke denne funksjonen virke.

Dele-tegnet er et slettetegn. Vil alltid få ekstra spørsmål om du virkelig skal slette. Ellers er det en utskriftsknapp, og en kopieringsknapp (hvis du har liknende vurderingssituasjon flere år på rad)

Når man legger til en ny vurderingssituasjon, er det bare ett felt som er obligatorisk, og det er ruten «Beskrivelse». All annen informasjon er frivillig.

Læreplanmål: IST ønsker at vi etterhvert skal kunne importere læreplanmålene direkte. De holder på å lage en ny planmodul i IST som skal implementeres etterhvert. Per i dag må læreplanmålene skrives inn manuelt.

Vurderingskriterier: Tanken er å legge inn kriterier for måloppnåelse.

Vedlegg lærer: Klikke på binders for å kunne legge til filer. Det kan legges til en hel liste med vedlegg – tekstfiler, lydfiler, filmsnutt etc. Man ser vedleggene ved å klikke på «Vedleggsliste»

Vurderingsstatus: Så lenge det står som Under arbeid er det bare lærer som ser vurderingssituasjonen. Det må settes til publisert for at elevene skal kunne se disse. Det er egentlig ingen forskjell mellom «under arbeid» og «planlagt», dette er for at lærerne selv kan skille mellom ulike vurderingssituasjoner, som elevene ikke skal se.

I ny versjon må man BÅDE publisere selve vurderingssituasjonen og elevens vurdering. I dag holder det med elevens vurdering.

Type: Bruk denne litt strengt, slik at sorteringsmekanismen i Matrisefunksjonen fungerer.

Tellende: Har ingen automatisk funksjonalitet, det kommer ikke til å bli gjort noen beregninger av noe karaktersnitt i vurderingsmodulen.

Vekting: Et tallfelt. Kan angi hvor mye denne vurderingssituasjonen skal telle. Dette er også bare veiledende, ingen beregninger gjøres her heller. Det er fortsatt faglærers helhetsvurdering som skal telle for at karakteren skal settes.

Skalatype: De karaktersettene som kan brukes i vurderingsmodulen. Hvis vi savner en skalatype, må vi kontakte Svein Kirkevik.

Vurderingsdato: Lærer bestemmer selv hva denne datoen skal brukes til. Fradato, Tildato ved prosjekter.

Inni vurderingen: Hvis du ønsker å velge alle elever i en liste: Klikk på Velg

Sortering av vurderingssituasjoner: Alfabetisk.

«Min tekst»: I dag har kontaktlærer innsyn, i neste modul har kontaktlærer ikke mulighet til det. Datatilsynet krever at så lenge det ligger informasjon om elever innenfor et slikt datasystem, så skal eleven vite at dette finnes, og har krav på å lese dette hvis han/hun ønsker det. Pass derfor på hva du som lærer skriver i dette feltet.

Når du åpner det større vinduet for å legge inn mer tekst på vurderingen til den enkeltes elev, så kan du gå videre til neste elev ved pil nede til høyre.

Eleven kan legge inn vedlegg til en vurderingssituasjon. Altså kan eleven levere inn en oppgave via vurderingsmodulen i Skolearena.

Elevne kan også vurdere sitt eget arbeid før lærer vurderer. Eleven gjør dette i Vurderingstekst elev.

I ny versjon kommer en ny knapp med kopiering – slik at samme vurderingen kan gis til flere elever samtidig, eksempelvis ved gruppearbeid.

Hva med ekstraprøver? Opprett en vurderingssituasjon. De elevene som ikke skal ha denne vurderingssituasjonen sletets fra situasjonen, ved samme knapp som å slette vurderingssituasjon. Hvis du sletter feil elever, så kan alle elevene hentes frem igjen med knappen «Hent elever». Dette påvirker ikke allerede eksisterende vurderinger.

Det vil komme retningslinjer fra fylket i hvor mye som MÅ legges inn i vurderingsmodulen.

Rapporter: Neste versjon – der vil Excel-formatet virke, det gjør det ikke nå. Pdf funker nok best hittil…

Karakterer: trenger ikke å registreres i skolearena, det holder med vurderingsmodulen. Etterhvert vil vurderinger fra ITSL bli hentet inn i vurderingsmodulen også. Vurderingsmodulen synkronisert hvert døgn. Karakterene (termin og standpunkt) settes i Matrise-fanen. Det er bare karakterene som sendes til Extens. Vurderingsmodulen henter data fra Extens, men det er bare termin og standpunkt karakter som sendes tilbake.

                                        <Vi får se hvordan det ser ut for elevene (veldig greit å ha sett!)>

Vedlegg: I neste versjon kan vi legge inn egne vedlegg til enkeltelever.

Kontaktlærer: Her kan det legges inn situasjoner som er spesielt for kontaktlærer. Elevsamtaler etc. I fanen Elever vil kontaktlærer ha innsyn i alle situasjoner som er lagt ut, også de som ikke er publisert. Kontaktlærer vil kunne lese den lange teksten også. Her vil kontaktlærer kunne legge inn foresatte, og om de foresatte skal ha tilgang til vurderingsmodulen. Dette er en egen base, og vil ikke kommunisere med Extens. (Fravær kan legges ut som fil) Her er det foreløbig ingenting som viser at eleven er fylt 18år, dermed må kontaktlærer passe på!

Bekreftelser: Oransje for å ha sett, grønt for kommentar (både fra elever og foresatte)

 

Dett var dett. Kurset ferdig for i dag. (og her har det sikkert vært masse skrivefeil….)

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.