Geofag 2 – Besøk på CIPR

fredag 29 januar 2010, kl. 15:02 | Publisert i Geofag | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , , ,

Elevene skal kunne beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes

Onsdag 27.januar tok jeg med Geofag2-elevene mine på CIPRCentre for Integrated Petroleum Research – som er et av forskningssentrene som fikk status Senter for fremragende forskning (SFF) i den første utlysningsrunden. Direktøren, Arne Skauge, tok selv i mot oss, og holdt en presentasjon om hvilke aktiviteter de holder på med på senteret, samt snakket en del om hvilke studier som vil kvalifisere til å kunne jobbe ved dette senteret eller liknende virksomhet. Denne bloggposten er derfor mest rettet mot elevene mine som ikke var tilstede denne dagen.

Om CIPR

CIPR har tre hovedarbeidsområder

  1. Petroleumsforskning 
    Hovedfokus på produksjon og metoder for å få mest mulig petroleum ut fra de reservene vi har. Dette er et uttrykt ønske fra de norske myndighetene, og er den delen som har statusen SFF.
  2. CO2-lagring i Nordsjøen
    SUCCESS – “SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy”, som er et av åtte sentre som har fått status Forskningssentre for miljøvennlig energi.
  3. Geotermisk energi
    CIPR har fått et ansvar for modellering tilknyttet Norsk senter for dyp geotermisk energi

Arne Skauge presenterte Richard Smalleys liste over de ti største problemene som menneskeheten står overfor de neste 50 årene; 1) Energi, 2) Miljø, 3) Medisin, 4) Mat, 5) vann, 6) Fattigdom, 7) Krig og terror, 8) Utdanning, 9) Befolkningsvekst og 10) Demokrati.

Noen vil kanskje si at denne listen er grei å støtte seg til når man jobber med å øke produksjonen av petroleum, fordi listen viser at mangelen på tilgjengelig energi er et større problem for menneskeheten enn miljøproblematikk. Dette er også begrunnelsen for at norske myndigheter ønsker å øke produksjonen på norsk sokkel, og bedre teknologien slik at man kan klare å hente ut mer ressurser fra de feltene som er bygget ut.

Følgende tiltak kan settes i verk for å minske gapet mellom forventet produksjonsrate (rød kurve) og potensialet i de eksisterende reservene (grønn kurve):

– Bedre plassering av brønner
– Injeksjon av vann
– Injeksjon av CO2
– Injeksjon av overflateaktive kjemikalier
– Overvåkning av reservoarene

Arne forteller om Trollfeltet, som primært er et gassfelt, og vår nærmeste nabo med sine korte 10 mil ut i havet. Under gassreservoaret ligger en tynn oljesone, 10-20 m tykk, som man i utgangspunktet trodde ville være umulig å utvinne. Presisjonsboring (presisjon på +/- en meter ved 1700meters dyp, kan sammenlignes med at en tannlege står i 12etasje i en bygning og borer tennene dine mens du sitter i inngangspartiet) har gjort at man i dag har en stor oljeproduksjon fra Troll, der den lengste brønnen en 10 000m, med flere forgreininger.

Hvilken fagbakgrunn trenger man for å jobbe på CIPR?

Geovitenskap – Matematikk – Kjemi – Fysikk – Mikrobiologi
Det er flere ulike fagkompetanser som er viktige når man jobber med problemstillinger tilknyttet petroleumsvirksomheten. Prognoser tyder på at vi vil ha en gassproduksjon på norsk sokkel i minst hundre år til, noe som gjør en utdannelse innen disse feltene relativt trygt med tanke på arbeidsplasser etter endt studier.

UiB har et bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi for de som er interessert i petroleumsfagene. Etter bachelorprogrammet kan man gå videre med et masterprogram i enten prosess– eller petroleumsteknologi, som igjen er delt i henholdsvis fire og fem ulike retninger (petroleumsteknologi er delt inn i reservoarfysikk, reservoarkjemi, reservoarmekanikk, reservoargeofysikk og reservoargeologi).

Virtuell lab

Etter Arne Skauges presentasjon fikk vi besøke den virtuelle geologilab’en. Simon Buckley viste oss hvordan de kan bruke lidar sammen med digitale bilder til å studere tredimensjonal geologi for å bedre kunne forstå hvordan oljereservoarene kan se ut. Sjekk gjerne ut CIPR Virtual Outcrop Geology group sine sider. Etter denne seansen tror jeg at fagfeltet geomatikk fikk et ansikt for elevene mine, og det med god grunn 🙂

Høytrykkslaboratorium

Siste post på programmet var et besøk på høytrykkslaboratoriet. Her viste Per Ormehaug elevene hvordan man kan studere gjennomstrømning av ulike typer olje / olje-vann / vann gjennom ulike bergarter under høyt trykk for å kunne bruke dette i studier av reservoarstrømninger. Noen av instrumentene på dette laboratoriet kan operere under trykk opptil 700bar. Jeg lurer på om dere elever har en forståelse av hvor høyt trykk det faktisk er?

Totalt sett vil jeg si at dette var et vellykket besøk utenfor skolen. Elevene fikk et visst innblikk i hvilke problemstillinger man kan jobbe med innenfor petroleumsindustrien og ikke minst innenfor forskning.

Neste uke får jeg PPU-studenten min tilbake i klasserommet. Da skal vi over på temaet Ferskvann som ressurs, en av de andre store problemene menneskeheten står overfor i tiden som kommer.

Fin dag på sjøen med geofagelever

onsdag 26 august 2009, kl. 16:46 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | 2 kommentarer
Stikkord: , ,

Da var feltdelen av arbeidet gjennomført med årets Geofag 2-elever. Vi har hatt en strålende flott dag på sjøen med FF Hans Brattstrøm. Vi fikk gjennomført et CTD-snitt m/strømmålinger over Hjeltefjorden, fra Ramsøy og over til Ågotnes, samt en stasjon i Vågen, like ved skolen vår.

En første kikk på dataene mens vi fortsatt var om bord på båten viser at vi ser den første delen av høstprofilet i temperaturen i fjordsystemene utenfor. Nå gjelder det å koble disse dataene til det været vi har hatt de siste ukene. Her ligger det grunnlag for mange gode diskusjoner rundt resultatene 😀

Jeg tror elevene også koste seg, vi har i alle fall vært veldig heldige med været! 2-5 m/s vind, og delvis skyet og 18-19 grader i luften. Det kan nesten ikke bli bedre!

Bildene under er bilder som jeg har tatt i dag, jeg har prøvd å holde elever og mannskap unna bilder som havner i bloggen min.

Våre to hovedinstrumenter - en CTD og en Seaguard (strømmåler). Foto: Elisabeth Engum

Hjeltefjorden i nydelig augustvær Foto: Elisabeth Engum

Herlig innseiling i Vågen Foto: Elisabeth Engum

Forberede tokt

tirsdag 25 august 2009, kl. 18:22 | Publisert i Feltarbeid, Geofag | 3 kommentarer
Stikkord: , ,

Kart over området

I morgen – onsdag 26.august 2009 – skal Geofag 2-elevene fra Bjørgvin på tokt med F/F Hans Brattstrøm i forbindelse med EU-prosjektet CarboSchools. I år har jeg valgt å fokusere studieområdet litt nærmere skolen enn vi gjorde i fjor. Siden jeg ikke er så opptatt av biologi, så dropper jeg bunnskrapen og planktoninnsamlingen, og vil heller fokusere mer på temaene som er interessante i forhold til geofag – karbonkretsløpet med opptak/utslipp av CO2 i sjøen, samt havstrømmer og værvarsling.

Vi kommer til å gjennomføre en målestasjon i Vågen (sentrum), like ved skolen. Vågen blir derfor vår geotop i Geofag. Her er tanken at vi kan samle inn dataverdier fra kaien i løpet av året i tillegg til de dataene vi samler inn fra båt. Vi vil derfor – forhåpentligvis – få et nærere forhold til geotopen enn om den er i eksempelvis Korsfjorden.

Planen for i morgen er tredelt, minst: 1) Elevene er nødt til å ha et fokus på sikkerhet ved forskningsarbeid om bord på et forskningsfartøy; 2) Elevene skal lære seg å kjenne flere nye måleinstrumenter og kunne bruke disse – det er spesielt en CTD (=Conductivity Temperature Depth) som måler salinitet og temperatur med dypet, og en strømmåler; 3) Elevene skal også trene seg på å gjøre litt værobservasjoner, siden vi skal ha mye om værvarsling senere i år. I tillegg skal vi ta noen vannprøver som elevene skal analysere på ene laboratoriet på Universitetet i Bergen – dette blir vannkjemi – utregning av alkalinitet og dermed total uorganisk karbon i vannprøven. Disse verdiene skal elevene bruke til å gjøre beregninger på fluks av CO2. Etter toktet vil vi forsøke å bruke profilene av temperatur og salinitet langs et snitt over Hjeltefjorden til å si noe om tetthetsgenererte havstrømmer, og en diskusjon på om havstrømmene i Herdlefjorden er tetthetsstyrt, eller om tidevann og vind har minst like mye å si for målt strøm.

Jeg gleder meg til å dra i felt med elever i morgen. Jeg føler meg privilegert som lærer som med god grunn kan ta med elever på denne typen aktiviteter. Og så håper vi jo at det kan være med på å rekruttere flere realfagsstudenter i fremtiden J

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.