Nettkaféen, Skolestuen og en plass midt i mellom?

tirsdag 8 september 2009, kl. 23:16 | Publisert i Digital skole, Refleksjon | 6 kommentarer
Stikkord:

Flere har de siste dagene beskrevet gode eksempler på bruk av PC i klasserommet. Jeg skal ikke komme med min “liste over eksempler” på hva jeg bruker PC til. Jeg vil derimot beskrive tre forskjellige undervisningstimer fra siste to dager. Det er eksempler fra tre forskjellige fag og tre forskjellige nivå (Vg1, Vg2 og Vg3).

NB: Dette er ikke eksempler på perfekte klasserom, det er reelle klasserom, det er mine klasserom. Mine klasserom der jeg tester ut måter å finne balanse mellom bruk av PC’en i klasserommet.

Geofag 2

Undervisningsgruppen består stort sett av Vg3-elever, som nå er i gang med sitt tredje år med bærbare PC’er. Jeg hadde de fleste elevene i fjor, slik at de er kjent med mine krav til faglig og digital kompetanse hos dem. Mandagens undervisningsøkt er lagt til skolens datarom (romkapasiteten på skolen er ganske sprengt…), det er derfor vanskelig å be elevene legge vekk PC’ene, siden alle pultene er dekket av stasjonære maskiner.

Starter timene med å forhøre meg om hvordan det var gått sist time, da jeg var hjemme med forkjølelse. Deretter starter mitt foredrag, som jeg allerede har lagt ut på ITSL i ppt-format. Jeg vet at en del av elevene er flinke til å ta notater, digitalt, når jeg har en mer lærerstyrt undervisning. Jeg vet også at noen av elevene sitter på FB/spill/chat etc. Jeg vandrer en del frem og tilbake i klasserommet, og kommenterer enkelte av elevenes aktiviteter. Underveis i timen tenker jeg at jeg kanskje burde innføre sammen regime hos disse elevene som jeg har innført med mine Vg1-elever (se senere i dette innlegget).

Temaet for timen er Havstrømmer. Elevene hadde uken før fått ut en forskningsartikkel i oseanografi: Hva driver Golfstrømmen? Denne skulle elevene skrive et sammendrag av, og eventuelt finne svar på de delene av artikkelen som var uforståelig (eller kommentere det i sitt sammendrag, slik at jeg kan se hvor stor del av artikkelen som var forståelig for elevene og ikke). Vi har jo også vært på tokt allerede, slik at elevene satt med en del nye ord og begreper som de har forstått, i større eller mindre grad, og samtidig har de nettopp lest en del begreper som er helt uforståelig. Da er det godt med elever som stiller spørsmål underveis, og godt med en SmartBoard med muligheter for å hente inn de kartene jeg trenger og legge de til blant resten av lysbildene. SmartBoard’en har fortsatt en fascinasjonsverdi for elevene, slik at det er med på å holde interessen på hva som skjer fremme ved tavlen.

I siste del av timen prøvde jeg for første gang ut Etherpad med disse elevene. Eller, ikke bare for første gang med disse elevene, men for første gang noensinne. Jeg gjorde meg en del erfaringer ved bruk av Wikispaces i fjor, noe gode og noen ikke like heldige. Det største problemet med Wikispaces er at den håndterer samskriving dårlig, at flere er inne og redigerer samme siden samtidig. Dette ble et frustrasjonsmoment for en del av elevene (i tillegg til at elevene gjerne gjorde sitt arbeid i Word først, med alle de formatteringsproblemene man kan få ved å kopiere fra Word over til Wikispaces). En god del av elevgruppen i geofag var med på min utprøving av Wikiskriving i fjor, slik at de er vant til at jeg prøver ut ulike dataverktøy. Nå vil jeg prøve å bruke Etherpad til selve tekstproduksjonen, og at elevene senere kopierer teksten herfra inn i en ny Wiki.

En fordel med Etherpad, er “Time Slider”’en oppe i høyre hjørne. Jeg viste elevene hvordan man i etterkant kan spille av hvordan dokumentet har utviklet seg, og at jeg dermed får full oversikt om noen bruker dokumentet til tull og tøys. Etter diverse tekniske problemer (sikringer som gikk på datarommet setter sine naturlig begrensninger på fremdriften…), så fikk de fire gruppene opprettet hver sin Etherpad (jeg utnevnte 4 elever som ansvarlig for å åpne et nytt dokument, og så sende linken til de andre gruppemedlemmene i tillegg til meg selv), de fikk testet chat’en, jeg viste dokumentene på prosjektor, og alle – håper jeg – husket å lagre linken til bruk neste time.

Totalt sett – en blandet undervisningsøkt, der PC’ens tilstedeværelse var positivt for noen elever, og definitivt et distraksjonsmoment for en del elever. Jeg foretrekker å ha undervisning i rom der elevene bruker sine bærbare maskiner, da det er lettere å be elever om å legge disse vekk hvis det viser seg at de er distraherende. Havstrømmer er et spennende tema, særlig når man kan kombinere det med litt El Niño, global oppvarming og arrestasjon over feil journalistikk fra VG (januar 2008), men kanskje ikke spennende nok for alle elever når de har fri tilgang til datamaskinene.

Matematikk S1

Her er det ikke mye PC’er som brukes i klasserommet – i alle fall ikke med temaene vi gjennomgår for tiden. I matematikk har man brukt digitale verktøy i mange mange år allerede (om du lurer på hva jeg mener, så er jo kalkulatoren et digitalt hjelpemiddel). I fjor gjorde jeg et forsiktig forsøk på å innføre MathType som notasjonsverktøy i matematikk, til elevenes store irritasjon – dette var for vanskelig. “Matematikk er vanskelig nok fra før, om vi ikke er nødt til å bruke dette vanskelige dataprogrammet i tillegg!” Min analyse av en del av problemene deres tilknyttet MT er at de i utgangspunktet ikke har nok kompetanse om å bruke tekstbehandleren (i dette tilfellet Word). Det betyr at det ikke bare handlet om å skulle lære elevene å bruke MathType, men at jeg også måtte lære elevene tekstbehandling. Jeg vurderte det til at dette kunne ikke jeg gjøre i matematikkfaget alene, da trenger jeg støtte fra lærere i andre fag.

Jeg har derfor ingen planer om å introdusere MathType til årets Vg2-elever i matematikk heller, siden denne elevgruppen består av “gamle kjenninger” fra i fjor 😉

Klasserommet jeg er blitt tildelt i S1-undervisningen min har en gammel grønn krittavle, ingen SmartBoard i årets matematikkundervisning 😦 Dette klasserommet ser derfor mer ut som den gamle skolestuen. PC’ene er lagt vekk hos alle elevene, unntatt én, som enda ikke har skaffet seg en liten håndholdt kalkulator (hos meg vil jeg at elevene kjøper en liten scientific kalkulator i tillegg til PC’en, jeg bruker Geogebra til det grafiske). Den ene eleven som hadde PC’en fremme brukte en nettbasert kalkulator. Jeg startet timen med å introdusere en ny type likninger for elevene, og deretter gi elevene valget mellom videre tavlegjennomgang av matematikkoppgaver eller at de skulle jobbe videre selv. Elevene ønsker gjennomgang på tavlen, så jeg skriver oppgaver så krittet støver!

Naturfag Vg1

Jeg underviser Vg1 naturfag igjen i år, noen år siden sist. På grunn av reduserte midler til innkjøp av skolebøker på skolen i år, har vi gått for å bruke NDLAs læreverk i naturfag. Dette utsagnet betyr IKKE at vi er motstandere av digitale læremidler, utsagnet viser til at lærerne hos oss har vært veldig fornøyde med et annet læreverk i tre år, men som det ikke var økonomiske midler til å fortsette å bruke i år. Uansett, med digitale læremidler som er nettbaserte, må vi uansett bruke PC’ene i klasserommet.

Vg1-elevene har nettopp fått sine PC’er, og som vi sier i Bergen: “Alt e tytt, når det e nytt!”. En splitter ny PC er selvfølgelig veldig tiltrekkende og spennende! Jeg har derfor gått inn for alternativ 2) fra blogginnlegget mitt Flyplasser på godt og vondt. Dette alternativet lød: “starte timen med at elevene får et valg – PCen oppe (noterer navn på dem), men med et tilhørende krav om å sende inn notatene ved slutten av økten (før alle tar PCene frem), hvis en elev har hatt PCen oppe og fremme, men ikke leverer notater fra timen blir det anmerkning”. Jeg introduserte denne “regelen” for elevene forrige uke, med ettefølgende melding på ITSL til de elevene som hadde hatt PC’en fremme uten å levere inn noe notat i etterkant om at hvis dette skjedde igjen ville de få en atferdsanmerkning for bruk av PC til ikke-skole-relaterte aktiviteter. Dagens time startet derfor med en påminnelse om reglene. Elevene får valget, og alle unntatt fire – 4 – elever pakket vekk PC’ene. De fire elevene som hadde PC’ene fremme, tok alle sammen notater fra min lærerstyrte del av undervisningen 🙂 Andre del av undervisningsøkten innebar en stor del interaktive oppgaver fra de digitale læremidlene. Jeg gikk rundt og veiledet elevene underveis, og hadde ganske stor kontroll på hva som skjedde på de ulike skjermene, og det var en stor andel riktige skjermbilder 😉

Konklusjon på denne økten: Lite “feil” bruk av PC, men samtidig ble det gjort lite notater fra timen. Det var nemlig ikke mer enn et par elever som valgte å gjøre sine notater med penn og papir heller. Da er totalresultatet at mindre enn en tredjedel tar notater fra timene (flere av de interaktive oppgavene krever ikke at elevene gjør notater underveis). Jeg er derfor usikker på det totale læringsutbyttet. Jeg er fullstendig klar over at ikke alle har behov for å ta notater for å lære, men som en som “alltid har tatt notater selv”, så er det vanskelig å virkelig ta det innover seg. Og spesielt siden vi ikke har lærebøker, men bruker nettbaserte læremidler. Hvordan kommer disse elevene til å forberede seg mot prøver i faget? Innerst inne har jeg et ønske om at disse elevene gjennom aktivitet i timene og hjemmearbeid skal “bygge opp sin egen lærebok” i løpet av skoleåret. Dette krever digital studieteknikk. Men akkurat her og nå tror jeg at jeg har skrevet nok sent en tirsdags kveld… Digital studieteknikk får kanskje bli et tema en annen dag 🙂

Flyplasser – på godt og vondt

lørdag 25 april 2009, kl. 11:21 | Publisert i Refleksjon | 2 kommentarer
Stikkord: , , , , , , ,

Dette blogginnlegget handler om 1) flyplassfrustrasjon; 2) refleksjon etter Dei gode døma; som glir inn i 3) sosial web; og tanker rundt 4) PC i klasserommet. Kinderegg og litt til 🙂

Jeg må vel ærlig innrømme at jeg ikke kommer til å ha et godt minne om Frankfurt airport etter det siste døgnet. Navnsettingen av gate’r og terminaler er absolutt ikke logisk, noe som førte til at jeg ikke nådde flyet mitt videre til Firenze i går (ble stående i en ny sikkerhetssjekk da jeg gikk til min gate, og møtte ingen forståelse for at jeg hadde det travelt), og i stedet fortsatt sitter i Frankfurt. Der forsvant min friformiddag i Pistoia 😦

Det gode er jo at man har nettilgang, og kan tømme RSS-feeden sin (den ble det ikke lest mye i under Dei gode døma de siste to dagene) og lest litt mail. Samt at jeg febrilsk prøver å finne ut hvor møtet starter i ettermiddag (også noe som jeg skulle finne ut av i Pistoia i dag), men alle nettsider til prosjektmøtet er utilgjengelig i dag… Jaja, det ordner seg sikkert på et vis.

Men det gir meg jo litt tid til å reflektere litt over Dei gode døma med mer:

Continue Reading Flyplasser – på godt og vondt…

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.